Kurser för QA/QC inom kärnkraft

  • Syns på Kärnteknikdagarna 2020! Som utställare får du och ditt företag möjligheten att presentera er och tjänster för initierade besökare. Dagarna samlar experter och föreläsningar inom säkerhet, regelverk, strukturell integritet, material, belastningar samt oförstörande provning och kvalitetssäkring.
    Visa
  • Kunskapsöverföring och nätverkande på Kärnteknikdagarna - 2021 I år riktar vi in oss på en fysisk träff till hösten med möjlighet att delta digitalt. Ambitionen är att återgå till fullstort event bestående av två dagar. Om detta inte är möjligt kommer vi att ställa om till våra digitala mötesplatser.
    Visa