Vanliga frågor om pannoperatörscertifiering

Kiwas personal förklara riktlinjer

Vilka är det som behöver pannoperatörscertifikat?

Den som sköter övervakningen av en panna behöver från och med 1 dec 2025 vara certifierad som pannoperatör. Det behövs därmed en certifierad pannoperatör som sköter om övervakningen av pannan när den startas, stoppas eller är i drift.

Vilka pannor gäller detta?

Kravet gäller pannor i kontrollklass A och B. Vilka pannor som klassas om A eller B utläser du av föreskriften AFS 2017:3. Du kan också höra av dig till oss på Kiwa, så hjälps vi åt.

Vad innebär ”övervakning” av pannan?

Den som övervakar en panna har som uppgift att säkerställa att driften av denna sker på ett korrekt och säkert sätt. Pannan kan vara ständigt- eller periodiskt övervakad av en certifierad pannoperatör.

Måste en panna alltid vara övervakad?

Ja. På något sätt måste den vara det. Men det finns två möjligheter ”ständig” eller ”periodisk” övervakning.

Vad betyder ständig övervakning?

Ständig övervakning betyder att pannoperatören alltid finns på plats. Operatören ska finnas i direkt närhet eller i ett anslutande rum, till exempel ett kontrollrum, men så nära pannan att det direkt går att vidta åtgärder om det skulle behövas. Den som övervakar pannan ska ha det som huvudsaklig uppgift.

Vad innebär periodisk övervakning?

Periodisk övervakning innebär att en pannoperatör övervakar pannan på plats med vissa intervall. Men mellan övervakningsintervallen så ska den certifierade pannoperatören finnas tillgänglig för att kunna ta emot eventuella larm från pannanläggningen. Vid larm ska pannoperatören kunna inställa sig på plats och vidta åtgärder inom en förbestämd inställelsetid. Det är kontrollorganet som bedömer om möjlighet till periodisk övervakning och om inställelsetid vid larm.

Hur ofta måsta pannan ”tittas till” på plats vid periodisk övervakning?

Det är kontrollorganet som bedömer detta. Det beror bland annat på pannans effekt. I föreskriften AFS 2017:3 står vilka grundintervall som gäller. Kontrollorganet kan medge ett längre intervall beroende på den säkerhetsutrustning som pannan utrustats med. De intervall som kan medges, förutom grundintervallen, är 24 eller 72 timmar.

Hur lång är inställelsetiden vid periodisk övervakning?

Inställelsetiden kan som lägst vara 30 minuter men som längst 90 minuter.  

Hur många måste vara utbildade och certifierade för att köra en panna?

Det beror på vilken typ av pannanläggning det är. Grunden är att pannan aldrig får lämnas oövervakad.

Hur ska jag veta vilken kategori min panna är?

Pannans temperatur och effekt samt bränslet avgör vilken kategori pannan tillhör. Du kan själv läsa i föreskriften AVS 2017:3. Du kan också höra med din besiktningsingenjör. Eller så kontaktar du oss, så hjälps vi åt. Använd gärna vårt test som vägledning.

Vad innebär att ”värme kan ackumuleras i farlig mängd?”

I vissa pannor kan uppvärmningen fortsätta trots att energitillförseln har stoppats. Det här kan till exempel ske hos en del fastbränslepannor där mängden bränsle är stor i förhållande till vattenmängden.

Vilka bränslen är det som kan ackumuleras i farlig mängd?

Det är egentligen inte bränslet som avgör utan pannans konstruktion. Till exempel kan detta hända i pannor som har mycket gjutning som kan hålla kvar värme även efter det att pannan trippat, dvs stängts av. Pannor som värms med el, naturgas eller olja riskerar som regel inte detta.

Hur vet jag om min panna kan ackumulera värme i farlig mängd?

Det har ofta din lokala besiktningsingenjör rett ut och det kan stå på intyget. Om det är osäkert gör man ett s.k ”Black out test” för att se hur pannan reagerar när den stängs av. Din besiktningsingenjör hjälper dig med detta.

Kan man få ett förlängt övervakningsintervall om man har extra säkerhetsutrustning?

Ja. Kontrollorganet kan bedöma ett längre intervall beroende på vilken säkerhetsutrustning som pannan utrustats med. 

Behöver även tillfällig beredskapspersonal vara certifierade?

Ja.

Får man leja bort ansvaret för övervakning av sin panna till något annat företag?

Ja, men kom ihåg att det alltid är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret.

Från och med när gäller kravet på utbildad personal?

Arbetsgivaren har alltid ansvar för att operatören har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Det gäller redan nu. Kravet på specifikt certifikat gäller från och med den 1 /12 2025.

Vem kontrollerar att operatörerna har giltigt certifikat?

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens. Kontrollorganet kontrollerar certifikaten i samband med det återkommande driftprovet och bedömningen av övervakningen av pannan. Även Arbetsmiljöverket kan göra kontroller ute hos arbetsgivarna för att se hur detta efterlevs.

Vad händer om man inte har giltigt certifikat efter den 1/12 2025?

Pannan får inte vara driftsatt. Arbetsmiljöverket kan utdela sanktionsavgifter eller i värsta fall påtvinga nedstängning av verksamheten. Avgiften bestäms av pannans storlek och varierar mellan 15 000 och 300 000 kr. Har man flera pannor är högsta avgiften 600 000 kr.

Är datumet för att vara certifierad som pannoperatör uppskjutet?

Nej, AV har inte tagit beslut om detta. Om det skulle komma meddelas detta på AVs hemsida.

Vi ha planerat att gå en utbildning hos KIWA i höst. Vad händer om AV ändrar kraven på vad en pannoperatör ska kunna?

Alla våra utbildningar och certifieringar följer de aktuella kraven från Arbetsmiljöverket och anpassas till eventuella förändringar.

Kommer det en ny föreskrift eller en omarbetning av AVS 2017:3?

Det vet vi inte. Det AV nu gör är en översyn och diskuterar med de parter som har haft åsikter.

Arbetsmiljöverket har signalerat att man ska se över kunskapskraven, betyder det ökade krav?

I nuläget vet vi inte, och vi bedömer det som mycket osannolikt att någon ökning av krav kommer ske.

Vi har är klara med vår certifiering, måste den göras om?

Nej, certifikaten gäller. Någon förnyelse behövs inte förrän det är dags för den ordinarie, dvs efter 5 år

Har du andra frågor kring pannoperatörscertifieringen?

Kontakta oss