Alla kurser inom tryckkärl och rörledningar

Nedan finns alla våra kurser inom tryckkärl och rörledningar. Kontakta oss gärna om du inte hittade exakt det du letade efter. Om det handlar om utbildning kan vi med största sannolikhet hjälpa dig.

 • Både EUs många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen.
  Visa
 • Vi reder ut begreppen och hjälper dig med hur du ska göra för att uppfylla kraven kring material, svetsning, OFP, provtryckning, dokumentation, kontroll, intyg m m
  Visa
 • Kurs i dimensionering av cisterner enligt Eurokod. Kursen ger dig kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk.
  Visa
 • Kiwa Inspecta erbjuder besökare på Kärnteknikdagarna en introduktion om den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3.
  Visa
 • Genonomgång av de regler som gäller vid ombyggnad av befintlig trycksatt anordning. Du bör ha en del kunskaper i AFS 2017:3 för att hänga med i denna utbildning.
  Visa
 • Harmoniserad standard Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.
  Visa
 • Säkerhetsfunktioner bygger idag allt oftare på elektriska, elektroniska och elektroniska programmerbara system där SIL, Safety Integrity Level, börjar bli en allt viktigare del. Kursen ger en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.
  Visa
 • I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.
  Visa
 • Med kursen får du koll på när konstruktionskontroll får utföras av tillverkaren och när den ska utföras av en tredjepart. Du får också grundkunskap om vilka parametrar som är viktiga vid beräkning av ett kärl eller rör.
  Visa
 • En eftermiddag för dig som vill veta mer om CE-märkning av tryckbärande anordningar
  Visa