Välkommen Vattenfall

Välkommen till Kiwa Inspecta Academy!

Vattenfall har tecknat ramavtal med Kiwa Inspecta Academy för kurser inom området energiproduktion och industriteknik. Därför är Kiwa Inspecta Academys utbud av kurser och seminarier öppet för dig som Vattenfallare till en attraktiv kostnad.

Här nedan finns mer detaljer och information om ramavtalet. Du kan även hitta hela vårt utbud med öppna kurser och seminarier genom att söka vidare på vår hemsida, se länk. 

Rabatt och priser

Öppna kurser och seminarier
Vattenfall har 20% rabatt på Kiwa Inspecta Academys samtliga öppna kurser och seminarier. Här uppges bruttopriserna. För att räkna ut Vattenfalls nettopris reducerar du med andra ord priset på hemsidan med rabattsatsen.

Platsförlagda grupputbildningar
Med grupputbildningar avses öppna kurser som förläggs hos Vattenfall, dvs utbildaren kommer till av Vattenfall tillhandahållen kurslokal, t ex på en produktionsanläggning. 

Kiwa Inspecta Academy

Kiwa Inspecta är norra Europas största bolag inom inspektion, kontroll, provning och certifiering. Vi genomför kurser inom alla våra verksamhetsområden genom Kiwa Inspecta Academy. Våra utbildare har en gedigen kunskap med lång erfarenhet inom sina speciella tjänsteområden.

Vi hjälper dig att förstå och uppfylla krav i regelverk och att kontinuerligt utveckla och förbättra säkerhet, effektivitet, drifttillgänglighet och kvalitet för verksamhet, produkter och tjänster. Våra utbildningar och seminarier ger dig möjlighet att uppdatera dina kunskaper, följa med i trender och förstå nya krav och regler. Våra Seminarier och kurser är även en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med branschkollegor och med människor från andra organisationer.

Varje år utbildar Kiwa Inspecta Academy fler än 6000 personer vid mer än 300 olika utbildningstillfällen.

  • Vår utbildning hjälper industrin att effektivt möta krav, nya som gamla.
  • Kurser och seminarier skapar tillfällen att knyta kontakter och utbyta erfarenheter inom branschen.
  • Våra utbildningar innehåller därför många praktiska exempel och ger dig direkt användbara kunskaper med fokus på säkerhet, tillgänglighet och lönsamhet.
  • Våra utbildare har en gedigen kunskap med lång erfarenhet inom sina speciella tjänsteområden.

Vårt utbud till er:

Så här bokar du din kurs: 

Vid beställning skall ett webbformulär fyllas i som återfinns på Vattenfalls intranät. Webbformuläret finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät: 
Klicka här

Behöver du hjälp eller support:
Ring oss på tfnnr 08-5011 3311 eller maila oss