Platsförlagda grupputbildningar med prislista - Vattenfall

Med platsförlagda grupputbildningar avses öppna kurser som förläggs hos Vattenfall, dvs utbildaren kommer till av Vattenfall tillhandahållen kurslokal, t ex på en produktionsanläggning. 

Grupputbildningar beställs genom en separat överenskommelse med vår kursansvarige där datum, plats och praktikaliteter bestäms. Kursinnehållet hämtas från aktuell önskad öppen kurs, men smärre justeringar i kursupplägget kan diskuteras, t ex vilka block och moment från den öppna kursen som skall ingå.

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Reskostnader enligt gällande avtal tillkommer. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge besked om kravnivå för den aktuella kursen. Kursmaterial ingår i priset.

Priser uppdaterade: 2018-04-16

Kurslängd

Standard [SEK]

Avancerad [SEK]

1-dags

19.360

22.800

2-dagars

31.280

37.300

3-dagars

43.200

51.800

4-dagars

56.420

67.600