Grundläggande dimensioneringsregler

Här är de viktigaste dimensioneringsregler som gäller för byggkonstruktioner i Sverige.

Eurocode

Eurocode är en serie av europeiska standarder som används inom byggindustrin för att säkerställa säkerhet och prestanda i byggkonstruktioner. I Sverige har dessa standarder integrerats och används i kombination med svenska regler.

  • SS-EN 1990: Eurocode: Grundläggande dimensioneringsregler och laster

  • SS-EN 1991: Eurocode 1: Laster på bärverk

  • SS-EN 1992: Eurocode 2: Dimensionering av betongkonstruktioner

  • SS-EN 1993: Eurocode 3: Dimensionering av stålkonstruktioner

Dessa standarder finns tillgängliga via Svenska institutet för standarder (SIS).

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd för byggnation i Sverige. Dessa regler tar upp olika aspekter av byggandet, inklusive dimensionering.

Boverkets konstruktionsregler (EKS) 

EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder) i Sverige. EKS kompletterar Eurokoderna med nationella val och tillämpningar.