Kurs: Cisternkontroll för C-organ

  • 3 dagar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställer i sin föreskrift MSBFS 2018:3 krav på att cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor ska kontrolleras av ett Swedac-ackrediterat kontrollorgan. Kursen är för dig som vill bli behörig som kontrollant i ett ackrediterat kontrollorgan eller för dig som redan idag är behörig men vill få uppdatering inom området.

Kurs: Cisternkontroll för C-organ
Nästa utbildningstillfälle : Ingen utbildning planerad ännu
Kontakta oss
Kiwa Academy

Varan har lagts till i din varukorg.

Kurs: Cisternkontroll för C-organ

Gå till varukorgen