Misyon ve Vizyon

Kiwa, şirket ve kuruluşların bağımsız, tarafsız ve yenilikçi bir ortak olarak ilerlemesine yardımcı olmak istiyor. Şevkiniz var ve Kiwa ilerlemenize yardımcı olacakt bilgiye sahiptir. Kiwa’nın temel işi Test, Muayene ve Belgelendirme (TIC) yanısıra Eğitim ve Danışmanlık alanındaki faaliyetleri de kapsamaktadır. Kiwa uzmanları, kuruluşunuzu, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, süreçlerinizi, yönetim sistemlerinizi ve çalışanlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için eşitliğe dayalı uzun vadeli bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, güvenilirlik, güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik sayesinde, topluma değer katabilecek  organizasyonlara katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Güven, Kalite ve İlerleme!

Laboratory

Kiwa, ürün, hizmet ve organizasyonların yanı sıra kişisel ve çevresel performansın kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilirliğinin şeffaflığına katkıda bulunarak güven yaratır. Şevkli, Güvenilir ve bağlı.

Kiwa, dünya çapındaki seçilmiş pazarlarda faaliyet gösteren, Test, Muayene ve Sertifikasyon (TIC), eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde özerk bir küresel organizasyon olmayı hedeflemektedir. Güven oluşturmayı hedefliyoruz.

Kiwa kesinlikle bağımsızdır ve tarafsızlığımızı tehlikeye atabilecek üretim, ticaret veya diğer faaliyetlerden kaçınmaktayız. Kendi operasyonel faaliyetlerimizin sonuçları ile ilgili kararlarımız veya görüşlerimiz üzerinde hiçbir dış etki yoktur. Yönetim ve personelimiz belgelendirme, test ve denetlemenin gerçekleştirilmesinde nesnelliğin ve tarafsızlığın önemini bilmektedir. Nesnelliği ve tarafsızlığı sağlamak için olası çıkar çatışmalarını tespit etmek amacıyla faaliyetlerimizi düzenli olarak analiz ediyoruz. Ayrıca, Kiwa, çeşitli kuruluşlar tarafından denetlenen, dış kuruluşlarca denetlenen ve hükümet organları tarafından onaylanan şeffaf bir şekilde değerlendirilmektedir.

See our Corporate Code of Conduct (PDF)