Onaylanmış kuruluş nedir?

Kiwa ayrıca bir onaylanmış Kuruluş veya NoBo'dur. Avrupa Birliğinde NoBo, piyasaya sürülecek bir ürünün belli standartları karşıladığını değerlendirmek için bir Üye Devlet tarafından akredite edilmiş üçüncü taraf bir kuruluştur. Uyumluluk değerlendirmesi, bir ürünün, tasarımının, üretim ortamı ve bununla ilişkili süreçlerin denetlenmesi ve muayenesini içerebilir.

Akreditasyonlarımıza ve bildirimlerimize bakınız.