10 Eylül 2017

ISO 9001:2015 Geçiş Rehberi

Sayın Yetkili, 

Bu yazıyı tarafınıza ISO 9001 belgelendirme müşterimiz olmanız ve standartlarda meydana gelen değişiklikleri aramızda yer alan sözleşme gereği bildirme zorunluluğumuz sebebiyle göndermekteyiz. 

Önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak olan ISO 9001:2015 standardı konusunda bilgilendirmek isteriz. 

Her standart değişen şartlara uyum ve iyileştirme amaçlı 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Bu bağlamda ISO 9001 standardının yeni versiyonu 15.09.2015 tarihinde yayınlanmış ve Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) tarafından ISO 9001:2008 versiyonundan geçiş için 3 yıllık bir periyod (14.09.2018) öngörülmüştür. ISO 9001:2008 standardına göre ilk kez belgelendirilecek müşteriler için son başvuru tarihi 15.09.2017’dir, bu tarihten sonra 2008 versiyonuna göre başvuru alınmayacaktır.

ISO 9001:2015 versiyonundaki ana değişiklikler:

1. Yüksek seviyeli yapının (High Level Structure - HLS) benimsenmesi,
2. Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi,
3. Daha az kuralla belirlenmiş şartlar,
4. Dokümanlar üzerinde daha az vurgu,
5. Hizmetler için iyileştirilmiş uygulanabilirlik,
6. Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlamak için bir şart,
7. Kurumsal bağlama vurgu yapılması,
8. Arttırılmış liderlik gereksinimleri, 
9. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu.

Bir önceki standartta yer alan döküman ve kayıtlar bu taslakda dökümante edilmiş bilgiye dahil edilmiştir, Pratik uygulamada aynı kalmaktadır. Bir önceki standart dokümante edilmiş prosedürleri talep ederken yeni ISO 9001:2015 standardı dökümante edilmiş bilgi sağlanmalıdır demektedir, Yinede eski standarddaki kayıtlar yerini dokümante edilmiş bilgilere bırakmaktadır. 

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 Fark Analizi 
ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 
Madde 1 Kapsam Madde 1 Giriş 
Madde 2 Atıf yapılan standardlar Madde 2 Atıfyapılan standardlar 
Madde 3 Terimler ve Tarifler Madde 3 Terimler ve Tarifler 
Madde 4 Kuruluşun Çevre ve Paydaşları Madde 4 Kalite Yönetim sistemi 
Madde 5 Liderlik Madde 5 Yönetim sorumluluğu 
Madde 6 Kalite yönetim sisteminin planlaması Madde 6 Kaynak Yönetimi 
Madde 7 Destek Madde 7 Ürün Gerçekleştirme 
Madde 8 Operasyon Madde 8 Ölçme Analiz İyileştirme 
Madde 9 Performans Değerlendirme 
Madde 10 İyileştirme 


ISO 9001:2008’e göre belgeli müşteriler için geçiş süreci:

ISO 9001:2008 standardına göre sertifikalandırılmış müşterilerimizin ISO 9001:2015 versiyonuna göre geçişlerini sorunsuz olarak tamamlamaları için aşağıdaki önlemleri almaları tavsiye edilir:
1) Yeni gereksinimlerini karşılamak için ele alınması gereken kuruluşun boşluklarını tespit edin.
2) Uygulama planı geliştirin.
3) Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalığı sağlayın.
4) Revize edilmiş şartların karşılandığını ve etkinliğin doğrulanmasını sağlamak için mevcut Kalite Yönetimini (KYS) güncelleyin.
5) Geçiş düzenlemeleri için Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. ile irtibata geçin.

Geçişler mevcut belgelendirme süreci boyunca ara denetim, yeniden belgelendirme sırasında veya geçiş için özel denetim talebi şeklinde olacaktır. 

Mevcut sözleşmede belirtilen süreye ek süre eklenerek geçiş denetimi için gerekli olan zaman sağlanacaktır. 

Sonuç: ISO 9001:2015’in daha fazla iş yönetimi terminolojisi ve konsepti içermesi ve sistemlerin, ayrı oluşumlar olmanın yanında kurumun tüm iş süreçlerine entegre edilmiş olduğundan emin olması beklenmektedir. Değişiklikler kurumların çaba harcamasını gerektirecektir, fakat sonuç kalite yönetim performansında daha iyi sonuçlar elde eden daha etkili bir yönetim sistemi olacaktır.


Saygılarımızla 
Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.