Kiwa, Otomatik Tartı Aletlerinin muayenesini yaparak sonuçların ilgili standartların gerekliliklerini karşılaması durumunda Uygunluk Beyanı (Modul-F, F1), Kalite Sistemi denetimi ile de Kalite Sistemini (Modul-D, D1) onaylar.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Tüketici satın aldığı ürünün üzerinde belirtilen gramajın doğru olmasını ister. Bu amaçla, otomatik olmayan tartı aletleri için Avrupa Birliği bünyesinde bir dizi yasalar düzenlenmiş ve uygulamaya başlanmıştır.

Bir tartı aleti hangi kriterleri yerine getirebilmelidir?

Otomatik olmayan tartı aletlerinin doğruluğunun kontrol edilip ayarlarının yapılmış olması ve ayar değişikliklerine karşı mühürlenmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği yasalarına göre onaylanmış olan bir tartı aleti: doğru ve en hassas tartım için bir garantidir. Doğru tartılan ürün, müşteriye bir güven sağlar.

Şartlar nelerdir?

Ticari işlerde (Alım ve Satım İşlemleri), tarife, ceza ve tıbbi işlemlerde kullanılan otomatik olmayan tartı aletleri, 2014/31/EU Direktifinde belirtilmiş şartları yerine getirmelidir.

Bu şartlar daha geniş ve detaylı bir şekilde TS EN 45501:2015 standardında anlatılmıştır.

Bu standart genel teknik şartları içermekte olup parçaların güvenilirlik ve emniyeti, cihazın çalışırlığının güvenilirliliği ve metrolojik etkenler ile ilgilidir.

Onay mekanizması nasıl işler?

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasının tespiti, iki aşamalı olarak yapılmaktadır;

  • Her model tartı aletinin kontrolü bir prototipe bağlı olarak, farklı kullanım ortamlarında test edilir.
  • Her bir tartı aleti ayrı ayrı, modeline uygun ve doğru metrolojik niteliklere göre test edilir.


Yeni bir tartı aleti modeline öncelikle Tip İnceleme sertifikası (Type Examination Certificate, Modul-B) verilir veya teknik dosyası oluşturulur. Bu sertifika üreticiye o modelin seri üretimine ticari anlamda yetki verir.


Ancak üretilmiş olan her bir tartı aleti, kullanımdan önce, bir kez daha kontrol edilmelidir.

Ayrıca kontrol esnasında, her bir tartı aleti ayrı ayrı metrolojik özeliklerine göre test edilir.

Bu kontroller sadece Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve tescil edilmiş kuruluşlar (Modul-F, F1) veya bu kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş üreticiler (Modul-D, D1) tarafından yapılabilir.


Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa meslek dalında uzman, TS EN ISO/IEC 17065 Standardına göre sertifikalandırılmış bir kalite sistemine sahip ve üreticiden bağımsızdır. Kiwa, üretici tarafından üretilmiş olan ölçü aleti hakkında uzman ve bağımsız karar verebilir.


Kiwa NAWI belgelendirmeleri için Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış ve tescillenmiş bir kuruluştur. Uzmanlığı ve bağımsızlığı EU yönergesi tarafından garantilenmiştir.