Yönetmelik kapsamında Piyasaya ürün sürmek isteyen üreticileri ve dağıtıcıları kapsar. 

Ürünlerinizi yüksek kalite standartlarına sahip olduğundan emin olmak için, ürünlerinizi Avrupa pazarına sürebilmek için Avrupa Standartlarına göre sertifikasyon almak istiyorsanız bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edenler için geçerlidir.

Yapı ürünleri, inşaat işlerine dahil edilen ara ürünlerdir (özellikle binalar, aynı zamanda yollar, köprüler vs.). Basit tuğla veya çimentodan, kompleks cam veya polimer esaslı yapılardan, cephelerin tamamına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bütün çokluğun, çeşitli aileler ya da bu ürünler için olması beklenen 500'den fazla standart vardır.

Diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, İç Pazar içindeki inşaat ürünlerinin sınır ötesi ticareti, geleneksel olarak alışılmış bir durum olmamıştır. Ulusal pazarların çoğu zaman ticarileştirilmeleri engellendi. Bu nedenle, Topluluk çapında uyumun ilk gayretlerinden biri olan Konsey, 1988'de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kabul edilmiştir.

CPD'nin uygulanması, bu alanda İç Pazarın güçlendirilmesi için uyumlu bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu doğrulamıştır. Bununla birlikte, kullanılan bazı kavramların açıklığa kavuşturulması gerektiği ve CPD'nin bütün yapısı basitleştirilebilirdi. Tüm bunlar, standartların, organizasyonel yapıların ve piyasa gözetimi içeren, sistemin tamamının güvenilirliğini artıracaktır. Bu hedefler için Komisyon, CPD'nin yerini alan bir Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kabul etmiştir.

Özellikle profesyoneller (yapımcılar, mimarlar, inşaat mühendisleri) tarafından kullanılması düşünülen inşaat ürünlerinin özel doğası iç pazar tarafından da ön plana çıkarılmıştır. Bu bağlamda CE işaretinin anlamı da özeldir: ürüne eşlik eden bilgilerin standartlarda belirtilen standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini kanıtlar.

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa Yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren önemli bir kuruluştur. Deneyimli kadrosu, alt yapısı ve çözüm odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine her zaman değer katmıştır. Her zaman iş etiği ve ahlakını ön planda tutmuş ve tarafsız olma duruşunu hiçbir koşulda bozmamıştır.

USP'si / faydaları

  • AB’de ürünlerin serbest dolaşımı
  • Ürünler sadece bir kez test edilmelidir
  • Performans gereksinimleri kullanıcı talebine dayanmaktadır
  • Rakiplerle ürünlerin daha kolay karşılaştırılmasını sağlar.

Bu kapsamda teklif almak için Yapı Malzemeleri Hizmet Talep Formunu doldurabilirsiniz.