Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını tanımlar.

Ne bilmek istiyorsunuz? 
Asansor Başvuru Dosyasında Olması Gerekenler:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Aynı başvurunun herhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya,
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi,
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standart ve/veya bu standartlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlara tam olarak uygulanmadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir. 

Asansor Teknik Dosyasında Bulunması Gerekenler

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama,
 • Tasarım ve imalat çizimleri ve şemaları,
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar,
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi,
 • Uyumlaştırılmış standart ve/veya bu standartlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış ulusal standartların uygulanmadığı durumlarda, uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu ekin birinci maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standart ve/veya bu standartlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir,
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası,
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları,
 • Test raporları,
 • Ek I madde 6.2 (2014/33/EU)’de belirlenen talimatların bir kopyası,
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.

Asansörun Uygunluk Değerlendirme İşlemleri

Üretici yıllık üretim kapasitesi, kalite yönetim sistemi ve tasarım birimine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere kendisine en uygun modülü seçer.

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa, kaldırma ekipmanları alanında faaliyet gösteren ilk kuruluşlardan birdir. Deneyimli kadrosu, alt yapısı ve çözüm odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine her zaman değer katmıştır. Her zaman iş etiği ve ahlakını ön planda tutmuş ve tarafsız olma duruşunu hiçbir koşulda bozmamıştır.

USP'si / faydaları

 • Kişilerin ve eşyaların güvenliğini sağlamak adına uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.