Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını tanımlar.

Ne bilmek istiyorsunuz? 


Asansör Başvuru Dosyasında Olması Gerekenler:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Aynı başvurunun herhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya,
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi,

Asansör Teknik Dosyasında Bulunması Gerekenler

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama,
 • Tasarım ve imalat çizimleri ve şemaları,
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar,
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi,
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası,
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları,
 • Test raporları,
 • Ek I madde 6.2 (2014/33/EU)’de belirlenen talimatların bir kopyası,
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.

Asansörun Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Üretici yıllık üretim kapasitesi, kalite yönetim sistemi ve tasarım birimine göre kendisine en uygun modülü seçer.

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa, kaldırma ekipmanları alanında faaliyet gösteren ilk kuruluşlardan birdir. Deneyimli kadrosu, alt yapısı ve çözüm odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine her zaman değer katmıştır. Her zaman iş etiği ve ahlakını ön planda tutmuş ve tarafsız olma duruşunu hiçbir koşulda bozmamıştır.

USP'si / faydaları

Kişilerin ve eşyaların güvenliğini sağlamak adına uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.