Biosuisse İsviçre’ye ihracat yapacak üreticilerin ihtiyaç duyduğu bir belgelendirme hizmetidir. 

Biosuisse, İsviçre pazarına satış yapmak isteyen tarım ürünleri üreticilerinin talep ettiği bir organik belgelendirmedir. Biosuisse özel bir standarddır. Organik tarımda Avrupa Birliği Yönetmeliklerine – (EC) 834/2007 ve 889/2008 ek olarak bazı gereksinimleri vardır. Ayrıca, Biosuisse Avrupa Birliği organik yönetmeliklerinde olmayan bazı kapsamları da kapsar. Örneğin organik su ürünleri, ve organik tavşan üretimi Avrupa Birliği Yönetmelikleri’nde olmamasına rağmen, Biosuisse kapsamında organik belgelendirmesi yapılabilen kapsamlardır.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Bio Suisse Standart aşağıdaki alanları kapsar:

  • Organik üretime dönüştürme, belgelendirme standartları ve etiketleme ilişkin tüm gereksinimleri
  • Bitkisel üretim
  • Hayvansal üretim
  • İşleme ve pazarlama
  • Adil ticaret ve sosyal standartlar

Bir işletme veya çiftliğin yurt dışında tanınma başvurusu için, işletme ve/veya çiftliğin Biosuisse belgesi veya direkt olarak İsviçre’deki bir ithalatçı tarafından başvurusunun yapılması gerekir. Tanınma süreci her yıl rutin olarak tekrarlanması gereken bir işlemdir. Bu işlem için, Biosuisse’in kurallarına uyulduğuna dair, detaylı dökümanların doldurulması ve denetlenmesi gerekir. Dökümanlar Biosuisse’in kendi web sayfasındadır. Süreç genelde dört ile altı hafta uzunluğundadır. 

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa, Hollanda menşeili dünyada bir çok yerde ofisleri olan Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. DAkkS akreditasyonuyla Alman ve İspanyol denetçilerle Biosuisse denetimi yapabilecek yetkinliktedir. Kiwa Gıda, Yem & Tarım alanında çok geniş bir kapsamı vardır, kalite politikası müşterilerine tek kapıdan tüm çözümleri üretmektir.

USPs/yararlar

  • İddialı - yenilikçi, öz güveni yüksek ve yüksek hedefleri olan bir firma olduğunuzu gösterir.
  • Güvenilir- Beklentileri karşıladığınızı, taahhütlerinizi sağladığınızı ve yeterliliğinizi sürdürdüğünü gösterir.
  • İlgi çekin- sadık, hizmet odaklı olduğunuzun kanıtıdır.
  • İsviçre pazarına girmek için gereklidir.
  • İyi çevre uygulamalarını, yüksek bio-çeşitliliği ve doğal kaynakların korunmasını koşulları sağladığının kanıtıdır.