Özellikle, kamu sektöründe kullanılan ürünler için ihalelerde çevresel ürün beyanının (EPD) zorunluluğu giderek artmaktadır. Örnek olarak Hollanda'da, EPD artık zorunludur. EPD yapı ürünlerinden, tekstile ve gıda ürünlerine kadar geniş  bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. 

Çevresel Ürün Beyanı DIN EN ISO 14025 ve DIN EN 15804'e tabidir. Veriler yaşam döngüsü değerlendirmesi temelinde geliştirilmektedir. Çevresel ürün beyanı rekabet avantajı, yeşil binalar için binaların sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ekolojik kriter sağlar. Ayrıca EPD firmalara ürünlerinizi pazarlamanıza yardımcı olur. 

Başlangıç toplantısında uzmanlarımız sizinle birlikte teknik ve organizasyonel çerçeveyi tanımlar. Bu toplantının gündeminde ürün seçimi, yaşam döngüsü aşamaları ve sistem sınırları belirlenir.

İkinci aşamada, süreç analizinde çevresel girdi ve çıktılar yaşam döngüsü sürecinde ele alınır. Bu süreçte ürünün sistem sınırı (sera etkisi, asitlendirme etkisi, ozon tabakasının incelmesi) kullanılarak  değerlendirilir. 

EPD daha sonra bağımsız bir denetçi tarafından doğrulanır. Doğrulayıcı ile iletişim ve koordinasyonu sağlamaktayız. Son aşamada EPD Sertifikası yapı malzemesi üreticisine teslim edilir ve EPD veri tabanına (Ökobaudat) kayıt edilir. 

Ne bilmek istiyorsunuz?

EPD için bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yapılmalıdır. Ürüne bağlı olarak LCA, belirli Ürün Kategorisi Kurallarını (PCR) takip eder. PCR'ler uzmanlar tarafından geliştirilmekte ve bu uzman komite, ISO 14025 ve EN 15804 uluslararası standartlarına göre çalışan, Kiwa'dan Ecobility Experts gibi program operatörü tarafından organize edilmektedir.
Hesaplamalar mevcut LCA veri tabanları ile LCA Uzmanlar tarafından yapılmalıdır. LCA'yı gerçekleştirdikten sonra, veriler EPD planına aktarılacak ve EPD, Ecobility Experts tarafından düzenlenecek olan harici bir doğrulamaya tabii tutulacaktır. Bir sonraki aşamada EPD sonuçları ÖKOBAUDAT gibi EPD veritabanlarına yayımlanmaktadır.

EPD

Kiwa ile EPD

EPD, bir ürünün çevresel etkilerini ölçmektedir. Farklı sektörler EPD kullanmaktadırlar. İnşaat sektöründe EPD'lerin sürdürülebilir inşaat sürecine dahil olması şarttır, bu nedenle bir şirketin BREEAM, LEED, DGNB, BNB gibi yeşil bina sertifika programlarının bir parçası olması için EPD'ye ihtiyaç duymaktadır. Kiwa EPD için gerekli olan Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), EPD doğrulanması ve yayımlanması için sizlere hizmet sunmaktadır.

USP'si / faydaları

  • EPD'ler, yeşil bina sertifika programları için önemli birer kriterdir, 
  • Özellikle Avrupa Birliğinde bazı ülkelerde zorunluluk haline gelmektedir,
  • Rekabet gücünü artırın - EPD ile yeni pazarlara girmenize ve yeni ortaklıklar edinmenize yardımcı olur,
  • Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek - EPD talep eden müşterilerinizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi sağlar.