Kiwa, hammadde muayenesinin yaparak sonuçların ilgili standartların gerekliliklerini karşılaması durumunda EN 10204/3.2 Muayene Sertifikasını onaylar.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Siparişte tespit edilen şartlara uygun olarak, üretim metodu ne olursa olsun, plakalar, saclar, çubuklar, dövmeler, dökümler gibi metal veya metal olmayan malzemelerden imal edilmiş bütün mamullerin tesliminde, müşteriye verilen farklı tiplerdeki muayene dokümanları EN 10204 standardı kapsamında değerlendirilebilir.

EN 10204 Standardına göre dört farklı muayene dokümanı yayınlanabilir.

Muayene Dokümanı Tip 2.1 (Siparişle uygunluğun beyanı)

İmalatçının deney sonuçlarını vermeksizin, tedarik edilecek mamullerin siparişte belirtilen şartlara uygun olduğunu beyan ettiği doküman.

Muayene Dokümanı Tip 2.2 (Deney raporu)

İmalatçının normal muayene şartlarına dayanan deney sonuçlarını da içeren, tedarik edilecek mamullerin siparişte belirtilen şartlara uygun olduğunu beyan ettiği doküman.

Muayene Dokümanı Tip 3.1 (Muayene sertifikası)

İmalatçı tarafından imzalanan deney sonuçlarını içeren, tedarik edilecek mamullerin siparişte belirtilen şartlara uygun olduğunu beyan ettiği doküman. Doküman, imalatın yapıldığı birimden bağımsız olarak çalışan imalatçının yetkili muayene temsilcisi tarafından onaylanır.

Muayene Dokümanı Tip 3.2 (Muayene sertifikası)

İmalatçının imalat biriminden bağımsız muayene yetkilisi ile müşterinin muayene yetkilisi ya da resmi mevzuata göre atanan muayene yetkilisi tarafından beraberce hazırlanan ve içerisinde deney sonuçlarının da yer aldığı her iki tarafında tedarik edilecek mamullerin siparişte belirtilen şartlara uygun olduğunu beyan ettiği doküman.

EN 10204 Standardına göre yayınlan bazı muayene dokümanlarının ürün standartlar: EN 10025, EN 10028, EN 10216, EN 10217, EN 10219, EN 10216, EN 10224, EN 10255, EN 10305, EN 10312, EN 1759, EN 1092, EN ISO 3183, EN 10224, EN 10255, EN 10305, EN 10312

Kiwa ile sertifikalanmak

Sertifikasyon süreci, Kiwa muayene uzmanları ilk olarak üretim sürecinin kontrolünü gerçekleştirir. Sonrasında ürün standardında belirtilen testler için numune alınması ve testlerin gerçekleştirilmesine nezaret ederek sonuçları raporlanır. Gerçekleştirilen testlerin sonuçları da tarafımızca değerlendirilerek ve ürün standardında gereklilikleri karşılayan ürünler için EN 10204/3.2 Malzeme Sertifikası hazırlanarak yayınlanır.