Kiwa, Uluslararası kuruluşlar tarafından Gaz Yakan Cihazlar Direktifi kapsamında için onaylanmış bir kuruluştur. Mühendislerimiz bu  direktiflerin herhangi biriyle uyumluluğu destekleyebilir:

 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GAR - bazı endüstriyel uygulamalar hariç tüm gazla çalışan cihazlar için geçerlidir). GAR ile önceki GAD arasında, örneğin risk değerlendirmeleriyle ilgili ve 'sanatın durumu' koşulunu karşılayanlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır,
 • Kazan Verimliliği Direktifi (BED) - tüm yerli kazanlara uygulanır;
 • Düşük Voltaj Direktifi (LVD) - elektrikli bileşenleri veya kontrolleri taşıyan tüm gazlı cihazlara uygulanır;
 • Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) - yine elektronik içeren tüm gazla çalışan cihazlara uygulanır;
 • ErP (Enerjiyle İlgili Ürünler) ve ilgili Ecodesign ve Ecolabelling Direktifi. BED / GAR altında teyit edilen verimlilik verilerine ek olarak, ERP ayrıca dokunma döngülerinin kanıtlanmasını da gerektirecektir.

 Yapılan araştırmalar, ar-ge çalışmaları ve tecrübeler ile gaz yakan cihazların hangi sebeplerden dolayı tehlike arz ettikleri tespit edilmiş ve bunların önüne geçilebilmesi için bu yönetmelik ve alt standartları oluşturulmuştur. Bu sayede üretici onaylanmış kuruluşlar ile belgelendirdiği ürününü piyasaya rahatlıklar sunabilmektedir. Endüstriyel tesisler için özel olarak geliştirilen ve endüstriyel proseslerde kullanılan ürünler bu kapsamın dışında kalmaktadır.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Bu yönetmelik dahilinde bulunan cihazları üreten ve ürünleri için standartlardaki gerekliliklerini yerine getirip testleri ve denetimleri başarı ile tamamlayan her üretici ürünlerine belge alabilir.

Gaz Yakan Cihazlar kapsamında çok fazla ürün bulunmaktadır. Bu ürünler: Brülör, Buhar Üretici, Duvar Tipi Kazan, Dış Mekan Isıtıcı, Endüstriyel Fırın, Endüstriyel Kurutma Cihazları, Endüstriyel Pişirme Cihazları, Evsel Pişirme Cihazları, Isı Pompası, Kat Kaloriferi, Kazan, Kombi, Radyant Isıtıcı, Soba şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca KIWA - Gaz Laboratuvarı olarak kendi laboratuarımızda Gaz Yakan Cihazların Tip Testlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Özellikle Endüstriyel ve Ev Tipi Gazlı Cihazların CE Uygunluk Değerlendirilmesi konusunda Türk imalatçısına aşağıda hizmetleri sunabilmekteyiz.

AT Tip İncelemesi Testleri:

 • Güç Tayini
 • Sızdırmazlık Testi
 • Sıcaklık Testleri
 • Sınır Gazları ile Testler (Ateşleme, Alev Kararlılığı ve Çapraz Ateşleme)
 • Rüzgarın Etkisi ve Baca Basması Testleri
 • Alev Denetleme ve Ateşleme Tertibatı Testleri
 • Yanma Ürünleri Analizi
 • Enerjinin Rasyonel Kullanımı Testleri
   

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa bu alanda akredite olup Türkiye’de gaz yakan cihazlar belgelendirmesinde öncü firmalardan biri olma özelliği taşımaktadır. Deneyimli kadrosu ve çözüm odaklı çalışma prensibi ile müşterilerine her zaman teknik destek sağlamaktadır. Her zaman iş etiği ve ahlakını ön planda tutmuş ve tarafsız olma duruşunu hiçbir koşulda bozmamıştır.

USP'si / faydaları

 • İyi çalışma koşulları yaratın - riskleri azaltarak daha iyi çalışma koşulları yaratabilirsiniz.
 • Mevzuata uyun - İlgili yönetmelik/yönergelere uygunluğunuzu değerlendirme yapmanıza olanak tanır,
 • insan, evcil hayvan ve eşyalarının güvenliğini sağlayın.