Ürün veya hizmetler sunan herhangi bir büyüklük veya sektördeki herhangi bir organizasyon ISO 14001 belgesine sahip olabilir.

Uluslararası standart olan ISO 14001, bir çevre yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bu, kaynakları daha verimli kullanarak ve israfı azaltarak çevresel performansınızı geliştirmeye olan bağlılığınızı göstermenize yardımcı olur.

ISO 14001, çevresel etkilerinizi tanımlamanıza, yönetmenize, izlemenize ve kontrol etmenize yardımcı olmaya odaklanır. Performansınızı artırarak kuruluşunuz müşterilerinizin güvenini oluşturabilir ve çevresel sorumluluklarını yerine getirebilir. Bu, kurumsal sorumluluğa olan bağlılığınızı göstermenize, rekabet gücünüzü güçlendirmenize ve imajınızı geliştirmenize yardımcı olur.

Ne bilmek istiyorsunuz?

ISO 14001, herhangi bir endüstrideki büyük veya küçük, havacılıktan gıdaya, yem ve çiftliğe kadar her türlü organizasyon için uygundur. Atık yönetimi, su sorunları ve hava kirliliği gibi tüm ilgili çevresel sorunlarınızı dikkate almanızı gerektiren bir çevre yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Standart, sürekli iyileştirmeye odaklanarak kurumların yasal gereklilikleri karşılamasını, hedefleri belirlemesini ve performanslarını iyileştirmek için çalışmasını sağlar.

ISO 14001, ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla birlikte kullanımı kolaylaştıran bir yapı takip eder.

Kiwa ile sertifikalanmak

Tüketicilerin giderek daha fazla çevreye duyarlı hale gelmesiyle, sürdürülebilir iş uygulamalarına olan talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Müşteriler satın aldıkları ürünleri ve hizmetleri çevre üzerindeki olası en düşük etkiye sahip olmak isterler; Sertifika, sürdürülebilirliğe olan bağlılığınızı gösterebilir.

Kiwa ile iş ortaklığı yaparak, çevre yönetim sisteminizin performansınızı geliştirmesini sağlayarak ISO 14001'den faydalanabilirsiniz, bu da maliyetleri düşürmenize, güven oluşturmanıza ve olumlu bir kamu imajı oluşturmanıza yardımcı olur.

USP'si / faydaları

  • Saygınlığınızı arttırın- ISO 14001 sertifikası, paydaşlarınızı sosyal sorumluluğa olan bağlılığınızı göstermenize yardımcı olur,
  • Maliyetlerinizi azaltın - ISO 14001 ile atıklarınızı ve kaynak kullanımınızı nerede azaltacağınızı belirleyebilirsiniz,
  • Performansınızı artırın - ISO 14001, hedeflerinizi belirlemenize ve çevresel performansınızı sürekli olarak geliştirmenize, etkilerinizi azaltmanıza olanak tanır,
  • Çalışanları ve yönetim iletişimi - ISO 14001, liderlik katılımı gerektirir ve çalışanlarla çevresel hedefler arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
  • Çevresel düzenlemelerle tanışın - ISO 14001, sektörünüz için ilgili çevre yönetmeliklerini ve standartlarını anlamanıza ve bunları karşılamanıza yardımcı olabilir,
  • Çevresel hedeflerinizi gerçekleştirin - hedefler belirlemenize ve bunlara göre çalışmanızı gerektirerek, ISO 14001 hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olabilir,
  • Paydaş ilişkilerini geliştirin - ISO 14001 sertifikası müşterilerinizi, ortaklarınızı ve tedarikçilerinizi çevreye olan bağlılığınızı gösterecektir,
  • Yeni pazarlara girme - ISO 14001 sertifikası yeni alanlarda iş kazanmanızı sağlayacaktır.