ISO 50001 sektörde ürün veya hizmetler sunan herhangi bir büyüklük veya organizasyon ile ilgilidir.

Uluslararası ISO 50001 standardı, bir enerji yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koymaktadır. ISO 50001, enerji politikasını geliştirmek ve uygulamak için size yol göstererek, yeni teknolojiler dahil ve atık miktarını azaltarak enerji kullanımınızı azaltmak için hedefler belirlemenize ve bunları karşılamanıza yardımcı olur.

Sabit hedefler sunmak yerine ISO 50001 ile kapsamınıza göre esnek, kuruluşunuza özel hedefler belirlemeniz ve sürekli gelişime odaklanmanıza mümkündür. Süreçlerinizi ve performansınızı geliştirerek kuruluşunuz enerji kullanımını azaltabilir, maliyetleri azaltabilir ve çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz. Bu sizi daha yüksek karlara, gelişmiş itibara ve yeni iş fırsatlarına yönlendirebilir.

Ne bilmek istiyorsunuz?

ISO 50001, inşaat sektöründen tıbbi cihazlara  birçok endüstride, büyük veya küçük herhangi bir organizasyon için uygulanabilirdir. Enerji kullanımınız için hedefler tanımlamanızı ve bunları gerçekleştirmenin yollarını belirlemeniz enerji yönetim sistemi gerekliliklerindendir.

ISO 50001 14001 ÇYS gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla birlikte kullanımı kolaylaştıran bir yapı dizayn eder.

Kiwa ile sertifikalanmak

Küresel enerji kullanımı son 40 yılda iki katına çıkmış ve on yıldan fazla bir süre içinde neredeyse üçte bir oranında artacaktır. Enerji kullanımını azaltmak, karbon emisyonlarını azaltmanın ve küresel ısınmayı durdurmanın bir yoludur. Tüketiciler, iklim değişikliğini hafifletme konusundaki sorumluluklarının farkında olan şirketlerle giderek daha fazla ilgilenmektedir ve ISO 50001 sertifikası, taahhütlerinizi sunma noktasında yardımcı olmaktadır.

Kiwa ile işbirliği yaparak, ISO 50001'in enerji kullanımınız üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarabilir, performansınızı iyileştirebilir, tasarruf edebilir ve iş hacminizi arttırmak için sistemlerinizi iyileştirebilirsiniz.

USP'si / faydaları

  • Enerji kullanımınızı azaltın - süreçleri iyileştirmenize yardımcı olarak, ISO 50001 genel enerji tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
  • Maliyetleri azaltın - ISO 50001, enerji verimliliğinizi artırmanın yollarını tanımlamanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir.
  • Çevresel etkinizi azaltın - enerji kullanımınızı azaltarak, karbon ayak izinizi ISO 50001 ile azaltabilirsiniz.
  • Saygınlığınızı arttırın- ISO 50001 sertifikası, paydaşlarınıza sürdürülebilirlik taahhütlerinizi gösterir.
  • Müşteri taleplerini karşılayın - tüketiciler, şirketlerin çevresel etkilerini dikkate almalarını giderek daha fazla talep ediyor; farkındalığınızı ISO 50001 sertifikasıyla gösterebilirsiniz.
  • Rekabet gücünü artırın - ISO 50001 sertifikası, ihaleleri kazanmanıza, yeni pazarlara girmenize ve yeni ortaklıklar kurmanıza yardımcı olur.
  • Enerji risklerini belirleyin - ISO 50001, gelecekteki enerji tedariğiyle ilişkili riskleri tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.
  • Resmi hedeflerle tanışın - ISO 50001 ile ulusal - sanayi emisyon hedeflerini karşılayabilir ve gönüllü piyasa gerekliliklerine sağlayabilirsiniz.