ISO 50001 zorunluluğu?

ISO 50001 belgesi Türkiye'de yasal mevzuatlar ile belirli sektörlerde zorunlu hale gelmekle beraber hizmet ya da ürün sunan herhangi bir organizasyon çevresel etkilerini azaltmak, enerji tüketimini azaltmak ve beraberinde maliyetlerini azaltmak için ISO 50001 belgesini alabilir.

25/01/2020 tarihinde güncellenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirli sektörlerde 50001 Belgesini zorunlu hale getirmiştir. İlgili mevzuata Linkten ulaşabilirsiniz. İlgili sektörler aşağıda verilmiştir:

  • ≥1000 TEP endüstriyel tesisler,
  • ≥100 MW elektrik üretim tesisleri,
  • ≥ 50 Faal Endüstriyel İşletmeye sahip Organize Sanayi Bölgeleri
  • ≥ 10.000 m2 Alana Sahip Olan veya ≥250 TEP Enerji Tüketimi olan kamu binaları
  • ≥ 20.000 m2 Alana Sahip Olan veya ≥ 500 TEP Enerji Tüketimi olan Ticari ve hizmet binaları

Ne bilmek istiyorsunuz?

ISO 50001, inşaat sektöründen tıbbi cihazlara birçok endüstride, büyük veya küçük herhangi bir organizasyon için uygulanabilirdir. Enerji kullanımınız için hedefler tanımlamanızı ve bunları gerçekleştirmenin yollarını belirlemeniz enerji yönetim sistemi gerekliliklerindendir.

ISO 50001:2018 EnMS ile 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla birlikte kullanımı kolaylaştıran bir yapı dizayn eder.

Kiwa ile sertifikalanmak

Küresel enerji kullanımı son 40 yılda iki katına çıkmış ve on yıldan fazla bir süre içinde neredeyse üçte bir oranında artacaktır. Enerji kullanımını azaltmak, karbon emisyonlarını azaltmanın ve küresel ısınmayı durdurmanın bir yoludur. Tüketiciler, iklim değişikliğini hafifletme konusundaki sorumluluklarının farkında olan şirketlerle giderek daha fazla ilgilenmektedir ve ISO 50001 sertifikası, taahhütlerinizi sunma noktasında yardımcı olmaktadır.

Kiwa ile işbirliği yaparak, ISO 50001'in enerji kullanımınız üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarabilir, performansınızı iyileştirebilir, tasarruf edebilir ve iş hacminizi arttırmak için sisteminizi iyileştirebilirsiniz.

USP'si / faydaları

  • Enerji kullanımınızı azaltın - süreçleri iyileştirmenize yardımcı olarak, ISO 50001 genel enerji tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
  • Maliyetleri azaltın - ISO 50001, enerji verimliliğinizi artırmanın yollarını tanımlamanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir.
  • Çevresel etkinizi azaltın - enerji kullanımınızı azaltarak, karbon ayak izinizi ISO 50001 ile azaltabilirsiniz.
  • Yasalara uyum - ISO 50001 ile yerel kanun ve yönetmeliklere uyumunuzu kanıtlayabilirsiniz.
  • Karbon ayak izinizi azaltın – Enerji tüketiminizi azaltarak sera gazı emisyonunuz azaltabilir ve küresel iklim krizini aşmamızda sizin de katkınız olabilir.