Kiwa, Ölçü Aletlerinin muayenesini yaparak sonuçların ilgili standartların gerekliliklerini karşılaması durumunda Uygunluk Beyanı (Modul-F, F1), Kalite Sistemi denetimi ile de Kalite Sistemini (Modul-D, D1) onaylar.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Tüketici satın aldığı ürünün ölçüsünün doğru olmasını ister. Bu amaçla, ölçü aletleri için Avrupa Birliği bünyesinde bir dizi yasalar düzenlenmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Ölçü Aletleri Direktifi (MID – 2014/32/EU) on kategoride ölçü aletlerini kapsar. MID, modern bir düzenleyici yaklaşımı benimser. Teknolojik yenilik için daha fazla imkan sağlar ve üreticler için uygunluk değerlendirme prosedürlerinin seçiminde daha fazla seçenek sunar. AB mevzuatını uluslararası standartlar, özel olarak da OIML dökümanlarına göre düzenler ve 70’lerden beri ölçü aletlerini karakterize eden elektronik devrimi de kapsar.

Bir ölçü aleti hangi kriterleri yerine getirebilmelidir?

Ölçü aletlerinin doğruluğunun kontrol edilip ayarlarının yapılmış olması ve ayar değişikliklerine karşı mühürlenmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği yasalarına göre onaylanmış olan bir ölçü aleti: doğru ve en hassas ölçüm için bir garantidir. Doğru ölçülen ürün, müşteriye bir güven sağlar.

Şartlar nelerdir?

Ticari işlerde (Alım ve Satım İşlemleri), tarife, ceza ve tıbbi işlemlerde kullanılan ölçü aletleri, 2014/32/EU Direktifinde belirtilmiş şartları yerine getirmelidir.

Bu şartlar daha geniş ve detaylı bir şekilde OIML dökümanlarında anlatılmıştır.

Bu dökğmanlar genel teknik şartları içermekte olup parçaların güvenilirlik ve emniyeti, cihazın çalışırlığının güvenilirliliği ve metrolojik etkenler ile ilgilidir.

Ölçü Aletleri Nelerdir?

  • Otomatik Tartı Aletleri: Otomatik Tartı Aletleri MID Direktifinin MI-006 ek maddesine uygunluk değerlendirmesinin B+D veya B+F veya G veya H1 modüllerine göre muayenesi gerçekleştirilir. Otomatik kütle belirleyiciler (Checweigher, Catch Weigher), Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri, Kesintili Toplayıcılar ve Sürekli Toplayıcılar; Otomatik Teraziler kapsamına girmektedir.
  • Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli Ve Dinamik Ölçümü İçin Ölçme Sistemleri: MID Direktifinin MI-005 ek maddesine ve uygunluk değerlendirmesinin B+D veya B+F veya G veya H1 modüllerine göre muayenesi gerçekleştirilir. LPG, Fuel, Adblue Dispenserleri, Tanker Sayaçları, Gemi dolum boşaltım sistemleri, Boru Hattı sistemleri, Uçak dolum sistemleri; Su Dışındaki Sıvıların Ölçüm Sistemleri kapsamına girmektedir.
  • Malzeme Ölçerler: Malzeme uzunluk ölçerler (Şeritmetreler, Kalanır Tip Uzunluk Ölçerler) MID Direktifinin MI-008 ek maddesine uygunluk değerlendirmesinin F1 veya D1 veya B + D veya H veya G modüllerine göre muayensi gerçekleştirilmektedir. Hacim Ölçerler (Hacim Ölçer, Transfer Ölçerler, Çizgili Ölçer) MID Direktifinin MI-008 ek maddesine uygunluk değerlendirmesinin A1 veya F1 veya D1 veya E1 veya B + E veya B + D veya H modüllerine göre muayensi gerçekleştirilmektedir.


Onay mekanizması nasıl işler?

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasının tespiti, iki aşamalı olarak yapılmaktadır;

  • Her model ölçü aletinin kontrolü bir prototipe bağlı olarak, farklı kullanım ortamlarında test edilir.
  • Her bir ölçü aleti ayrı ayrı veya istatistiksel metoda göre modeline uygun ve doğru metrolojik niteliklere göre test edilir.


Yeni bir ölçü aleti modeline öncelikle Tip İnceleme sertifikası (Type Examination Certificate, Modul-B) verilir veya Teknik Dosyası oluşturulur. Bu sertifika üreticiye o modelin seri üretimine ticari anlamda yetki verir.


Ancak üretilmiş olan ölçü aleti, kullanımdan önce, bir kez daha kontrol edilmelidir.

Ayrıca kontrol esnasında, her bir ölçü aleti metrolojik özeliklerine göre test edilir.

Bu kontroller sadece Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve tescil edilmiş kuruluşlar veya bu kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş üreticiler tarafından yapılabilir.


Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa meslek dalında uzman, TS EN ISO/IEC 17065 Standardına göre sertifikalandırılmış bir kalite sistemine sahip ve üreticiden bağımsızdır. Kiwa, üretici tarafından üretilmiş olan ölçü aleti hakkında uzman ve bağımsız karar verebilir. Modul-F, Modul-F1, Modul-D ve Modul-D1 konularında hizmet vermektedir.


Kiwa MID belgelendirmeleri için Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış ve tescillenmiş bir kuruluştur. Uzmanlığı ve bağımsızlığı EU yönergesi tarafından garantilenmiştir.