Ekolojik tarım, herhangi bir sentetik kimyasal veya genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO) kullanmadan, doğal kaynakların optimum kullanımına dayalı çiftçilik ve hayvancılık yönetimi için genel bir sistemdir böylelikle doğurganlığın sürdürülmesi ile aynı zamanda tüm doğal özellikleriyle organik, sürdürülebilir, çevreye saygılı gıdalar elde edilir. 

Ne bilmek istiyorsunuz?

Kiwa aşağıdaki organik sertifikasyon standardları için akreditedir.

 • 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili Organik Tarım Yönetmeliği
 • EC 834/2007 VE 889/2008 ( AB Organik Tarım Yönetmelikleri)
 • JAS ( Organik Bitkisel ürünler için Japon Tarım Standardı)
 • KOC (Kore Organik Sertifikasyon)
 • NOP ( National Organic Program, Amerika)
 • FairTSA ( Fair Trade: Adil Ticaret), GOTS (Global Organik Tekstil)
 • OSKSA (Suudi Arabistan Organik Tarım Standardı)
 • SPP (Küçük Üretici Grupları Standardı)
 • Biosuisse
 • KRAV

Sertifika süreci birkaç aşamadan oluşur. Kiwa Ekolojik Tarım Sertifikası'nı almak isteyen tüm operatörler, Ekolojik İşleme Planını (PME) düzgün bir şekilde doldurmalı ve bunu yeni üreticiler üzerinde denetim yapılmadan ve yenileme denetimlerindeki değişikliklerin bildirilmesinden önce göndermelidir. Kiwa bunu gerekli görüyorsa, yeni operatörler Ekolojik İşleme Planının (PME) doğrulanması için önceden yapılmış bir denetim yapabilirler. Bu operatörlerin kaydı ilgili Yetkili Makamın talimatlarına uygun olarak işlenecektir.

Denetim Planını (PME) aldıktan sonra denetçi, denetim tarihini belirlemek için şirket ile temasa geçmeye devam edecektir. İlk denetim ve takip denetimleri, tahmine ve sözleşmenin imzalandığı tarihe bağlı olarak ve yetkili makamın muhtemel talimatları dikkate alınarak planlanacaktır. Denetimden sonra, uygunsuzlukların listesi tespit edildiğinde (uygunsa) bir rapor sunulur. Operatör, uygun görülen düzeltici eylemi ve uygulanmasının kanıtını göndererek, tespit edilen uygunsuzluklara cevap vermek için 30 takvim günü süresine sahip olacaktır.

Kiwa ile sertifikalanmak

Kiwa, Hollanda menşeili dünyada bir çok yerde ofisleri olan Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. Farklı akreditasyonlar Türk ve/veya yabancı denetçilerle, organik belgelendirme yapabilme yetkisindedir. Kiwa Gıda, Yem & Tarım alanında çok geniş bir kapsamı vardır, kalite politikası müşterilerine tek kapıdan tüm çözümleri üretmektir.

USPs/yararlar

 • İddialı - yenilikçi, öz güveni yüksek ve yüksek hedefleri olan bir firma olduğunuzu gösterir.
 • Güvenilir- Beklentileri karşıladığınızı, taahhütlerinizi sağladığınızı ve yeterliliğinizi sürdürdüğünü gösterir.
 • İlgi çekin- sadık, hizmet odaklı olduğunuzun kanıtıdır.
 • Ekolojik, sürdürülebilir üretimin kanıtıdır.
 • Avrupa pazarına girmek için gereklidir.
 • Ürünlerin çevre ve hayvanlara saygılı koşulları sağladığının kanıtıdır.