Kiwa, ölçü aletlerinin kalibrasyonunu ilgili metoda göre yaparak sonuçların bulunduğu Kalibrasyon belgesini düzenler.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Metroloji Nedir?

Ölçme ile ilgili olan bilim dalıdır. Metroloji üç ana kola ayrılmaktadır. Bilimsel Metroloji (TÜBİTAK-UME), Legal Metroloji (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Onaylanmış Kuruluşlar), Endüstriyel Metroloji (Kalibrasyon-Türkak’tan Akredite Kalibrasyon Laboratuvarları)


Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon önceden belirlenmiş çevre şartlarında doğruluğu bilinen bir referansla, doğruluğu bilinmeyen bir ölçme sisteminin mukayese edilip raporlanmas işlemidir. Belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının gösterdiği değerler veya ölçme gereci ile gösterilen değerlele ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.


Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.


İzlenebilirlik Nedir?

Doğruluğu en kaba ölçme faaliyetinden, primer standarda kadar kesintisiz olarak yapılan mukayeseli ölçme işlemleridir.

Hangi Cihazların Kalibrasyonu Yapılmalıdır?

Muayene, deney, teşhis, tedavi, izleme, ar-ge ve tasarımda kullanılan ölçüm cihazlarının, ayrıca dahili kalibrasyon amacı ile kullanılan referans standartların kalibrasyonları yaptırılmalıdır.


Kalibrasyon Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.


Kalibrasyon Yaptırılmalı mıdır?

Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir. Kalibrasyon lüks değil, kalitenin temini ve rekabetin şartlarındandır.


Kalibrasyon Yapılan Ölçü Aletleri Nelerdir?

Kalibrasyonlar, laboratuvarımızda ve yerinizde uzman ekibimiz tarafından yüksek doğruluk ve hassasiyetle, ilgili standartlara göre yapılarak sertifikalandırılmaktadır.

  • Kütle Kalibrasyonu: F ve M sınıfı etalon kütle
  • Terazi Kalibrasyonu: Analitik, hassas ve endüstriyel tartı sistemleri maksimum 100 ton kapasiteye kadar
  • Sıcaklık Kalibrasyonu: Göstergeli sıcaklık ölçerler, direnç termometresi, ısılçiftler (termokupl), cam termometre, datalogger, ortam termometresi, sıcaklık nem ölçer, lazer termometreler, etüv, inkübatör, su Banyosu, kül Fırını, sterilizatör, buzdolabı, iklimlendirme kabini, sıvı banyo, soğuk oda, depo sıcaklık dağılımı
  • Hacim Kalibrasyonu: Mezür, balon joje, pipet, piknometre, büret, dispenser, pistonlu pipet, pistonlu büret ve hacim kapları (akaryakıt ölçekleri)
  • Boyut Kalibrasyonu: Çelik cetvel, mikrometre, şerit metre, açı ölçer, kumpas, derinlik kumpası, mihengir, ölçü saati (komparatör), salgı komparatörü, ultrasonik kalınlık ölçer, sentil, kaplama kalınlık ölçer ve standardı ve lazer mesafe ölçer
  • Basınç Kalibrasyonu: Dijital ve analog manometre, vakummetre
  • Akışkan Akışı (Hacimsel ve Kütlesel Sıvı Debisi): LPG mastermetre, sıvı debimetre, ultrasonik debimetre, tanker sayacı, fuel dispenser, LPG dispenser
  • Diğer Kalibrasyonlar: Kronometre, viskozimetre, pH-metre, iletkenlik ölçer, devir ölçümü, refraktometre, vb.


Kiwa ile sertifikalanmak

Günümüzün küresel ekonomisinde faaliyet gösterebilmek için, kaliteye verilen önem çok gereklidir. Müşteriler satın aldıkları ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin kanıtlarını arıyorlar ve tedarikçiler genellikle kalite yönetimi gereksinimlerini karşıladıklarını göstermelidirler; sertifika bunu kanıtlamaktadır.


Kiwa ile iş birliği yaparak, çalışmanızdan en iyi şekilde yararlanarak, performansınızı iyileştirmek, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve işinizi arttırmak için ölçü aletlerinizin verimliliğini ve doğruluğunu geliştirebilirsiniz. Kiwa meslek dalında uzman, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre TÜRKAK tarafından sertifikalandırılmış bir kalite sistemine sahiptir.