Download Kiwa Bygningsanalyse-flyer HER 
 
Kompetencer og fordele

Kiwa Bygningsanalyse består af bygningssagkyndige konsulenter, der foretager besigtigelser og prøveudtagninger samt rådgivning af vores kunder, samt kompetente laboratorier, der foretager artsbestemmelse af skimmelsvampe samt trænedbrydende svampe og insekter. Bygningsanalyse har også et laboratorium for fiberanalyse - herunder asbest. Vi samarbejder med vores internationale Kiwa-laboratorier og specialister rundt om i verden.

Kiwa Bygningsanalyse er specialister i en bred vifte af bygningsmæssige forhold og sikrer vores kunder gennem risikovurdering og totaløkonomiske løsninger. Vi afstemmer vores indsats med vores kunders behov, hvilket gør at vi er en foretrukken samarbejdspartner.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, boligselskaber, industrivirksomheder, arkitekter, ingeniører, skadesservicefirmaer, entreprenører, kommuner, regioner, offentlige instanser og håndværkere.

Kiwa Bygningsanalyse tilbyder:
  • Hurtig og effektiv indsats på skadesstedet og hurtigt sagsforløb
  • Landsdækkende organisation med tværfaglige kompetencer - byggeteknisk og biologisk know-how
  • Egne, avancerede laboratorier med erfarne medarbejdere sikrer de bedste analysemetoder og mest korrekte konklusioner
  • Byggeteknisk tilgang baseret på viden om byggemetoder og -konstruktioner
  • Fokus på at bevare i stedet for at rive ned
  • Systematiske, detaljerede rapporter med letforståelig beskrivelse af problem og løsning
  • De bedste totaløkonomiske løsninger til gavn for alle involverede parter
  • Forretningsgrundlag uafhængigt af andre kommercielle interesser sikrer uvildig rådgivning
  • Vi arbejder efter ABR og har den nødvendige ansvarsforsikring
  • Som en del af den hollandske Kiwa Group sikres konstant international viden og udvikling