Vælg din branche

Vi tilbyder kontrol-, prøving, inspektions- og certificeringstjenester i stort set alle markeder i verden. Vi inviterer dig til at søge efter et produkt eller ydelse, du har brug for flere oplysninger på eller du kan kontakte os for at få svar på dit spørgsmål.

 • Automotive and aviation
  Bilindustri og luftfart

  Kiwas tjenester i forhold til den verdensomspændende bil- og luftfartssektor dækker en bred vifte af aktiviteter

  Se produkter
 • Brand og sikkerhed

  Betydningen af at minimere og styre risici er voksende: For din egen virksomhed skyld, derhjemme, og når du handler med andre.

  Se produkter
 • Building material
  Byggematerialer

  Korrekt brug, håndtering og anvendelse af mange forskellige byggematerialer spiller en afgørende rolle i kvaliteten af byggeprojekter.

  Se produkter
 • Construction and infrastructure
  Byggeri og infrastruktur

  Løbende investeringer i boliger, kontorer, jernbaner, luftfart og vejnet har en indflydelse på, hvordan din forretning drives.

  Se produkter
 • Shopping with shopping cart
  Detailhandel

  Detailhandel handler om at tilbyde og sælge gode kvalitetsprodukter og ydelser igennem en kæde af leverandører, så de ender med at nå ud til kunden.

  Se produkter
 • Real estate services
  Ejendomsydelser

  En bygning - om det er bebyggelse, kontor, hotel, historie eller en fabrik - skal forblive et sundt og sikkert bo- og arbejdsmiljø i mange årtier.

  Se produkter
 • Inspector at work at wind turbines
  Energi- og elforsyning

  At producere varme og el indebærer mange udfordringer og potentielle farer. Strøm kan komme fra en stigende antal kilder, inklusiv sol- og vindenergianlæg i større og mindre omfang, forbrændingsanlæg og forskellige andre kilder som naturgas, biogas og hydrogen.

  Se produkter
 • Hazardous materials
  Farlige materialer

  Tilstedeværelsen af farlige materialer og stoffer som Legionella, (mikro-) biologiske midler som skimmel og svamp, potentielt farlige gasser, asbest, keramiske fibre og tungmetaller kan være en trussel mod menneskers helbred og miljøet.

  Se produkter
 • Woman buys products
  Forbrugerprodukter

  Din kunde, forbrugeren, efterspørger i stigende grad bevis for kvalitet, sikkerhed, sundhed og holdbarhed for de produkter, som du producerer.

  Se produkter
 • Utilities
  Forsyningssektoren

  Forsyningssektoren står overfor en omfattende overgang til bæredygtige måder at levere vand og energi til stadigt flere kunder

  Se produkter
 • Fremstillingsindustrien

  om entreprenør inden for Fremstillingsindustrien, står du over for høje krav fra interessenter og kunder og om muligt et endnu mere globaliseret marked. Leveringskæderne strækker sig over lange afstande og involverer mange underleverandører.

  Se produkter
 • Parachuting
  Ledelsessystemer

  Du ønsker at have succes på dit marked og imødekomme kundeefterspørgsler, der konstant ændrer sig. Det kræver klart definerede processer og fortsatte forbedringer på alle stadier - fra udvikling til salg.

  Se produkter
 • Medical and pharma
  Medicin og lægemidler

  Når det gælder medicinsk behandling, medicinsk udstyr og lægemidler, er sikkerhed og sundhed af allerstørste vigtighed.

  Se produkter
 • Mining
  Minedrift

  Minedriftsaktiviteter, der indbefatter mineraler og fossile brændstoffer kræver, at du har fuld kontrol over dit udstyr i vanskelige og potentielt farlige miljøer. Din drift skal være effektiv, den skal køre pålideligt og sikkert.

  Se produkter
 • Olie, gas og kemikalier

  Den (petro-) kemiske industri er kompleks, investeringstung og er afhængig af korrekt fungerende maskineri og processer, hvis den skal være rentabel.

  Se produkter
 • Process industry
  Procesindustri

  Procesindustrien omfatter en bred vifte af markedssektorer lige fra grafik og møbler til værktøjsindustrien og genbrug

  Se produkter
 • Transport and mobility
  Transport og spedition

  Det kræver en problemfri drift at holde sine kunder på vejen, på vandet og i luften på en så effektiv og miljøvenlig måde som muligt, når det gælder transport og mobilitet.

  Se produkter
 • Tourisme and Pool
  Turisme og fritid

  Rockkoncerter, ishockeykampe, hotel- og konferencefaciliteter - lige meget hvilke turist-, sports- og/eller fritidsaktiviteter du beskæftiger dig med, er dit hovedmål sædvanligvis at få dine kunder til at slappe af og nyde arrangementet eller stedet.

  Se produkter
 • Education and training
  Uddannelse & E-learning

  Uddannelseskvaliteten afhænger ikke kun af lærerens professionelle kvalifikationer og forskningsarbejde: Kvalitetssikring er et vigtigt aspekt af det daglige arbejde i undervisningssektoren.

  Se produkter