Hvad Kiwa Inspecta kan gøre for dig

Vores certifikater og rapporter tilbyder pålidelige, objektive og internationalt anerkendte beviser for, at du overholder alle kvalitetsnormer(standarder). Desuden giver de din virksomhed et varigt kvalitetsincitament. Certificering kan være et nyttigt værktøj til at forøge troværdighed ved at demonstrere, at dit produkt, service, ledelsessystem eller medarbejdere opfylder dine kunders forventninger. I nogle tilfælde kan certificering endog kræves ved lov eller kontrakt. Vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomheds kvalitetsværdier synlige for verden og med at gøre en positiv forskel på nationale og internationale marked. Myndighederne anerkender Kiwa Inspectas certifikater og rapporterer som pålideligt bevis på, at du overholder europæiske love og bestemmelser.

Mere end bare certificering

Kiwa Inspecta’s ydelser strækker sig ud over blot udstedelse af certifikater. På din anmodning kan Kiwa Inspecta - i samarbejde med uafhængige eksperter - også foretage inspektioner og udsøgelser inden for risikostyring, miljølovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsspørgsmål vedrørende dine produkter og ydelser. Vores kombinerede viden om love og forskrifter og teknologi sikrer dig en upartisk og grundig evaluering, der lever op til dine forventninger og den krævede norm. Du kan være sikker på, at med Kiwa Inspecta’s input vil gøre din virksomhed bedre rustet til fremtiden.

Certifikat søgning

Ring til vores kontor på 70 22 97 70 hvor at finde ud af om en virksomhed er certificeret af Kiwa Inspecta og har et gyldigt certifikat.

 

 

Certificeringsprocessen

Ud over inspektioner, som giver dig mulighed for at leve op til love og bestemmelser, er der flere andre positive virkninger. Her er nogle få grunde til, at du regelmæssigt bør inspicere dine varer.