Hvad Kiwa Inspecta kan gøre for dig

Vores certifikater og rapporter tilbyder pålidelige, objektive og internationalt anerkendte beviser for, at du overholder alle kvalitetsnormer (standarder). Desuden giver de din virksomhed et varigt kvalitetsincitament. Certificering forøger dit firmas troværdighed ved at demonstrere, at dit produkt, service, ledelsessystem eller medarbejdere lever op til dine kunders krav. I nogle tilfælde kan certificering endog kræves ved lov eller kontrakt.

Vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomheds kvalitetsværdier synlige for verden og med at gøre en positiv forskel på nationale og internationale markeder. Kiwa Inspectas certifikater er et pålideligt bevis på, at du overholder lovgivning og bestemmelser.

Mere end bare certificering

Kiwa Inspecta’s ydelser strækker sig ud over blot udstedelse af certifikater. Kiwa Inspecta kan - i samarbejde med uafhængige eksperter - også foretage inspektioner og undersøgelser inden for risikostyring, miljølovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsspørgsmål vedrørende dine produkter og ydelser. Vores kombinerede viden om love og forskrifter samt teknologi sikrer dig en upartisk og grundig evaluering, der lever op til dine forventninger og den krævede norm. Med Kiwa Inspecta’s input vil din virksomhed være bedre rustet til fremtiden.

Oplysning om en virksomheds certifikat

Ring til vores kontor på 70 22 97 70 hvis du har brug for at vide om en virksomhed er certificeret af Kiwa Inspecta og har et gyldigt certifikat.

Certificeringsprocessen

Detaljerne i certificeringsprocessen aftales mellem Kiwa Inspecta og virksomheden. Som en vejledning er hovedpunkterne nævnt herunder. Processen er underlagt DS 17021/ akkreditering (DANAK/FINAS).