Hvad er første, anden og tredjeparts certificering?

Førstepartscertificering betyder, at den enkelte virksomhed eller organisation, der leverer et produkt eller en tjenesteydelse, giver sikkerhed for, at den opfylder visse krav. CE-mærkning er et eksempel på certificering af første part. Et CE-mærke er ofte nødvendigt for at markedsføre et produkt på det europæiske marked. Ved mærkning af en vare verificerer en producent, at varen er kontrolleret og opfylder grundlæggende kriterier for sikkerhed, sundhed og miljø.

Andenpartscertificering er en sikring af organisationen, som den enkelte eller afdelingen tilhører. En organisation kan for eksempel skabe et kvalitetsmærke for et bestemt markedssegment. Personer eller organisationer kan få det ved at opfylde fastsatte krav. Et sådant mærke kan ligeledes forbedre kvalitetsniveauet.

Kiwa leverer tredjepartscertificering. Denne type certificering er en aldeles uafhængig vurdering, der erklærer, at specifikke krav vedrørende et produkt, person, proces eller styringssystem er blevet opfyldt. Kravene er uafhængigt udarbejdet af ekspertråd, der repræsenterer et bestemt markedssegment eller en sammenslutning.

Fordelen ved tredjepartscertificering er, at du sikrer dig, din virksomhed og dine kunder at alle de objektive krav er opfyldt via overvågning fra en uafhængig tredjepart.