Hvad Kiwa Inspecta kan gøre for dig

Vi ser det usynlige og forbereder jer på det uforudsete

Uanset om de er lovbestemt eller frivillige, giver inspektioner vigtige oplysninger, som du kan bruge til at sikre kvalitet, sikkerhed, effektivitet og optimal drift for dit udstyr og din virksomhed. Oplysningerne er værdifulde og giver tidlige advarsler om fremtidige problemer. På den måde kan du undgå omkostninger, eller endnu værre, ulykker og havarier. Inspektioner giver således tillid til dine medarbejdere, produktionsprocesser, myndigheder og hvordan du påvirker dit miljø. Med andre ord kan inspektioner gøre det usynlige synligt og hjælpe dig med at forberede jer på det uforudsete.

Vi Inspicerer stort set alt, næsten overalt.

Vores inspektionstjenester omfatter alle typer af inspektioner, målinger, kalibreringer og sammenligninger af materialer eller produkter. I princippet inspicerer vi alt fra små måleinstrumenter til kraftige trykbeholdere. Vi udfører inspektioner på alle niveauer, fra konstruktionsgennemgang, installation og fremstilling til modernisering, vedligeholdelse og intern eller batch inspektion. Vi undersøger derfor tilstanden af ​​et bestemt materiale, produkt, proces eller situation og ser om de overholder gældende eller specifikke krav, regler og standarder. I for fagligt og kompetente medarbejdere, når Kiwa Inspecta kontrollerer/inspicerer jeres elevatorer - lifte -beholdere - kedler.

 

Vi har et indgående kendskab til Arbejdstilsynets regler og vejledninger. Vi arbejder ud fra danske og udenlandske standarder og er underlagt dansk lovgivning og er et Notified body inden for mange europæiske direktiver. Det betyder, at vi er autoriseret af et nationalt akkrediteringsorgan(DANAK) til at foretage inspektioner i overensstemmelse med internationale standarder.

Inspektionsprocessen

Et produkt, installation eller anlæg skal inspiceres uafhængigt og i overensstemmelse med regler - fordi det er obligatorisk eller krævet i din kvalitetshåndbog. Kiwa Inspecta hjælper dig med at udføre alle nødvendige inspektioner og giver dig resultatet hurtigt efter inspektionen.