Kan jeg få mine installationer, anlæg, produkter inspiceret regelmæssigt?

Ja, det kan du. Tilbagevendende inspektioner giver dig mulighed for at leve op til kravene i love og regler. Kontakt os for at finde ud af mere om, hvad der gælder for dine produkter. Kiwa Inspecta foretager undersøgelser over hele verden og af en lang række produkter. Vi kan blandt andet også hjælpe dig med frivillige inspektioner og risikovurderinger.