Inspektionsydelser

Med vores ydelser indenfor inspektion får du altid en uvildig vurdering af din virksomheds brandsikringsanlæg. Med vores hjælp, kan du derfor være sikker på at overholde lovmæssige krav.

RMG Inspektion, som er en del af Kiwa-Gruppen, vil altid være et uafhængig organ, og vil altid hjælpe dig med at opfylde de krav til inspektion, som fremgår af bygningsreglementet.

Med vores udbud af kurser, kan vi også hjælpe dig og dine medarbejdere med at skærpe, forøge og forbedre jeres kvalifikationer.

Filtre
Marked
Services (13 results)
lighthouse
Akkrediteret brandværnsinspektion (BV)

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret brandværnsinspektion (BV) og regelmæssig brandværnsinspektion (RBV). BV dækker årlige inspektioner og RBV halvårlige.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af brandventilationsanlæg (ABV)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne eventuelt krævede årlige inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske tryksætningsanlæg (ATA)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af tryksætningsanlæg.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske skumslukningsanlæg (ASA)

For plant owners, we carry out the annual inspection and approval of automatic foam extinguishing systems required by the authorities. For plant installers, we also carry out initial inspections of newly established plants or plant extensions.

Læs mere
lighthouse
Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg (FPA)

Inspektion og godkendelse af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg er et nyt krav i BR18. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et flugtvejs- og panikbelysningsanlæg, og vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig og kompetent inspektion.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske brandalarmanlæg (ABA) + (ABA-T)

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et ABA-anlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion. Den finder typisk sted én gang om året.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske sprinkleranlæg (AVS)

Automatiske sprinkleranlæg er i lighed med andre brandsikringsanlæg underlagt et myndighedskrav om løbende inspektion og godkendelse. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et automatisk sprinkleranlæg.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske vandtågesystemer (VTS)

Vandtågesystemer er beslægtet med automatiske sprinkleranlæg, men i et vandtågesystem er der tale om mindre vandmængder og højere vandtryk, når anlægget aktiveres. Det medfører mindre vandskader i tilfælde af fejludløsning, men giver i visse tilfælde også mulighed for en mere effektiv slukning.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske rumslukningsanlæg (ARS)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af automatiske rumslukningsanlæg. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et rumslukningsanlæg.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske gasalarmanlæg (AGA)

Et automatisk gasalarmanlæg har til formål at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift.

Læs mere
Systemintegrationstest styrker brandsikkerheden (SIT)

Få din virksomheds brandsikringssystem testet med en systemintegrationstest af et DANAK-akkrediteret inspektionsfirma som RMG Inspektion.

Læs mere
lighthouse
Inspektion af automatiske varslingsanlæg – AVA

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et AVA-anlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Læs mere
lighthouse
Regelmæssig brandværnsinspektion (RBV)

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret regelmæssig brandværnsinspektion (RBV) og akkrediteret brandværnsinspektion (BV). RBV dækker halvårlige inspektioner og BV årlige.

Læs mere