Hvad er batch inspektion?

Batch inspektion betyder, at vi vurderer tilfældige prøver fra en produktionsbatch og bedømmer derefter hele batchet baseret på stikprøveinspektionsresultaterne.