Hvad er et bemyndiget organ?

Kiwa er også et notificeret organ, eller NoBo. I EU er en NoBo en tredjeparts enhed, som er akkrediteret i en medlemsstat til at vurdere, om et produkt, der skal markedsføres, opfylder visse standarder. 

Overensstemmelsesvurdering kan omfatte inspektion og undersøgelse af et produkt, dets design, fremstillingsmiljøet og processerne i forbindelse hermed. Når Kiwa som NoBo har kontrolleret et produkt, udstedes der en attest.