Hvad er certificering?

Certificering bekræfter forudbestemte egenskaber ved et objekt; det være sig et produkt, en proces, en person eller en organisation. I de fleste tilfælde foregår denne bekræftelse ved en form for ekstern gennemgang, vurdering eller revision.

Et akkrediteret eller autoriseret firma vurderer og bekræfter, at de kvalitetsmæssige og lovmæssige egenskaber og krav er overholdt og tilstrækkelige og attesterer herefter skriftligt ved at udstede et certifikat. Vurderingen og verifikationen foretages i overensstemmelse med etablerede krav eller standarder.