Erklæring om uafhængighed, interessekonflikt, upartiskhed eller objektivitet

Kiwa Inspectas ansatte, der deltager i inspektion, prøvning, svejsecertificering, svejseprocedureprøvning og certificering, må på intet tidspunkt være involveret i forhold til konstruktion, fremstilling, installation samt anvendelse af produkter og services, i de virksomheder, hvor de foretager certificering.

For at sikre, at Kiwa Inspecta ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er Kiwa altid økonomisk uafhængig af de inspicerede /certificerede virksomheder. Dette opfyldes ved, at Kiwa Inspecta spreder sit arbejdsområde og påtager sig arbejdsopgaver for både store, mellemstore og små virksomheder. Kiwa Inspectas markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver. Overholdelsen af økonomisk uafhængighed overvåges til stadighed.

Kiwa Inspecta har ikke og må ikke have bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere i ledelsesfunktioner, der har økonomiske interesser eller interessekonflikt i den virksomhed, hvor Kiwa Inspecta udfører en opgave, og derved kunne påvirke inspektions-, prøvnings- eller certificeringsopgaverne i den pågældende virksomhed. Det vurderes af afdelingslederen i samråd med den ansatte, hver gang der kommer nye opgaver eller nye virksomheder til Kiwa Inspecta. Hvis der er den mindste mistanke om inhabilitet, vil Kiwa Inspecta ikke tildele opgaven til den pågældende medarbejder og notatet vedlægges i eller skrives til den ansattes kvalifikationskrav jfr. procedure 6. Vurderingen gøres hver gang en af Kiwa Inspectas ansatte skal have opgaver. Ligeledes vurderer afdelingslederen sammen med Kiwa Inspecta, den ansattes medarbejderes habilitet når den ansatte får tildelt en opgave/virksomhed.

Al Kiwa Inspecta personale internt samt eksternt, der har indflydelse på Kiwa Inspectas aktiviteter skal handle upartisk, og må ikke lade kommerciel, økonomisk eller anden form for pression skabe tvivl om upartiskheden. 

Kan opgaverne påvirke Kiwa Inspecta eller den ansattes habilitet, vil Kiwa Inspecta finde en anden til opgaven eller afvise at påtage sig opgaven.

Ansatte i Kiwa Inspecta, der er beskæftiget med kontrol af trykbærende udstyr og elevatorer, har ikke og må ikke have privatøkonomiske interesser, på de områder, hvor de indtager en kontrolfunktion.

Alle ansatte i Kiwa Inspectas tilsyn må kun bidrage til kurser og vejledninger, der tjener til orientering af erhvervsliv og 3.part om regler og standarder, samt overholdelse heraf.

For sikring af auditorers og kontrolpersonales objektivitet aflønnes de på timeløn eller månedsløn. Deres aflønning er ikke eller må ikke være afhængig af, hvor mange kontroller de udfører, eller af kontrollens resultater. Kiwa Inspecta sikrer sig, at vores medarbejdere og specialister ikke har ydet vejledning til eller arbejdet for vores kunder indenfor de sidste 2 år ved deres ansættelse.

Alle certificeringsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17021:Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer.

Alle inspektionsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17020: ”Generelle kriterier for forskellige typer organer, der foretager inspektion”. Kiwa Inspectas tilsyn opfylder de uafhængighedskriterier, der gælder for inspektionsorganer af type A.

For yderligere information kontakt dk.info@kiwa.com eller 70 22 97 70