Med dette certifikat, kan en virksomhed eller organisation demonstrere deres evne til at opnå og vedligeholde overensstemmelse for de pågældende processer.

Målet med at certificere processer er at give alle interessenter sikkerhed for, at en proces eller en ydelse udfylder og opfylder de specifikke krav som angives i en standard eller andre regulativer.

Et procescertificeringsprogram kan omfatte indledende testning eller inspektionsaktiviteter. Overensstemmelsesvurdering af de bidragende parters eller leverandørers ledelsessystemer kan være en del af certificeringen, hvad angår overvågningsaktiviteter.

Er du interesseret i procescertificering?

Kiwa tilbyder en bred vifte af procescertificeringstjenester. Du kan få en komplet oversigt over vores procescertificeringstjenester på vores globale websted (engelsk).

Hvad kan vi gøre for dig?