Hvad er akkreditering?

Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som for eksempel Kiwa leverer.

Når virksomheden lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra virksomhedens side bliver som forventet. Virksomheden bliver bedømt på de krav, der gælder for netop denne type af virksomhed.

Akkreditering er i Danmark lovgivningsmæssigt baseret på en EU-forordning, som er implementeret med bekendtgørelser om akkreditering af virksomheder (BKG 913 af 25. september 2009) og om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan (BKG 1230 af 11. december 2009).

Kiwa er akkrediteret af forskellige akkrediteringsorganer til en lang række lande.