Brand og sikkerhed

Vi tilbyder inspektionsydelser og udfører inspektioner vedrørende brandsikring og brandsikkerhed i bygningerne, hvor dine alarmanlæg er installeret. Vi henvender os til alle typer erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende.

I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører.

Inspektionerne gennemføres af vores veluddannede inspektører i tæt samarbejde med vores sagsbehandlere. Det sikrer, at inspektionsprocessen og den efterfølgende opfølgning er så enkel og smidig som overhovedet muligt.

Genvej til RMG Inspektion HER

  • Minimere og styre risici
  • Bred vifte af markeder
  • International ekspertise og service
Filtre
Tjeneste
Marked
Services (13 results)
Akkrediteret brandværnsinspektion (BV)

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret brandværnsinspektion (BV) og regelmæssig brandværnsinspektion (RBV). BV dækker årlige inspektioner og RBV halvårlige.

Læs mere
Inspektion af brandventilationsanlæg (ABV)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne eventuelt krævede årlige inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

Læs mere
Inspektion af automatiske tryksætningsanlæg (ATA)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af tryksætningsanlæg.

Læs mere
Inspektion af automatiske skumslukningsanlæg (ASA)

For plant owners, we carry out the annual inspection and approval of automatic foam extinguishing systems required by the authorities. For plant installers, we also carry out initial inspections of newly established plants or plant extensions.

Læs mere
Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg (FPA)

Inspektion og godkendelse af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg er et nyt krav i BR18. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et flugtvejs- og panikbelysningsanlæg, og vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig og kompetent inspektion.

Læs mere
Inspektion af automatiske vandtågesystemer (VTS)

Vandtågesystemer er beslægtet med automatiske sprinkleranlæg, men i et vandtågesystem er der tale om mindre vandmængder og højere vandtryk, når anlægget aktiveres. Det medfører mindre vandskader i tilfælde af fejludløsning, men giver i visse tilfælde også mulighed for en mere effektiv slukning.

Læs mere
Inspektion af automatiske brandalarmanlæg (ABA) + (ABA-T)

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et ABA-anlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion. Den finder typisk sted én gang om året.

Læs mere
Inspektion af automatiske sprinkleranlæg (AVS)

Automatiske sprinkleranlæg er i lighed med andre brandsikringsanlæg underlagt et myndighedskrav om løbende inspektion og godkendelse. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et automatisk sprinkleranlæg.

Læs mere
Systemintegrationstest styrker brandsikkerheden (SIT)

Få din virksomheds brandsikringssystem testet med en systemintegrationstest af et DANAK-akkrediteret inspektionsfirma som RMG Inspektion.

Læs mere
Inspektion af automatiske rumslukningsanlæg (ARS)

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af automatiske rumslukningsanlæg. RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et rumslukningsanlæg.

Læs mere
Inspektion af automatiske gasalarmanlæg (AGA)

Et automatisk gasalarmanlæg har til formål at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i din virksomheds daglige drift.

Læs mere
Inspektion af automatiske varslingsanlæg – AVA

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et AVA-anlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Læs mere
Regelmæssig brandværnsinspektion (RBV)

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret regelmæssig brandværnsinspektion (RBV) og akkrediteret brandværnsinspektion (BV). RBV dækker halvårlige inspektioner og BV årlige.

Læs mere