Energi- og elforsyning

Frembringelse af varme og elektricitet indebærer mange udfordringer og potentielle farer. Strøm kan komme fra et stigende antal kilder, herunder større og mindre sol- og vindinstallationer, affaldsforbrændingsanlæg og konventionelle fossile kilder som naturgas, biogas eller hydrogen.

Industrien skal sikre uafbrudt og pålidelig forsyning og opfylde krav til sikkerhed og miljø, samtidig med at mange interesser skal tages i betragtning.

Produktionssystemerne er komplekse og skal udformes, overvåges og vedligeholdes korrekt. Det er også et mål at bevare rentabiliteten.

Kiwa hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Sikkerhed, pålidelighed og miljø er vores hovedfokus. Vi kan f.eks. hjælpe dig ved at inspicere, teste, analysere og certificere forsyningsanlæg og deres komponenter (under vedligeholdelsesstop eller på anden måde). Vi støtter dig i planlægning af risikobaseret vedligeholdelse, modernisering og investeringsplaner.

Kort sagt: I tæt samarbejde med dig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre unødig afbrydelse af strømforsyningen.

  • Sørg for pålidelig forsyning
  • Risiko formindskelses vedligeholdelse
  • Behold rentabiliteten
Filtre
Services (0 results)
Ingen emner fundet