Forsyningssektoren

Forsyningssektoren står over for store udfordringer med at finde bæredygtige måder at levere vand og energi til stadig flere kunder. Markedsliberalisering, privatisering, vedvarende energi, intelligent net, effektivitet og stordriftsfordele er blot nogle emner og udfordringer.

Kiwa leverer en bred vifte af tjenester til producenter og serviceudbydere inden for forsyningssektoren - især gas-, fjernvarme og drikkevandssektorerne. Vi er eksperter inden for naturgasområdet, fra gasmålinger, biogas og hydrogenapparater til netudvikling. Vi støtter dig i at overgå fra fossilt til bæredygtig solenergi og vindenergi, og i implementering og vedligeholdelse af teknologisk avancerede materialer, apparater og systemer til energi og vandtransport og -brug.

Samtidig hjælper vi dig med at overholde regler og lovgivning om kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø.

  • Ekspert inden for gas og grundvand
  • Bred vifte af rådgivning og inspektionstjenester
  • Giv sikkerhed
Filtre
Services (0 results)
Ingen emner fundet