Farlige materialer

Tilstedeværelsen af farlige materialer og stoffer som Legionella, (mikro-) biologiske midler som skimmel og svamp, potentielt farlige gasser, asbest, keramiske fibre og tungmetaller kan være en trussel mod menneskers helbred og miljøet. Potentielt farlige stoffer kan være til stede i eller udgå fra bygninger, industrielle anlæg, skibe, køretøjer, ja selv i legetøj.

Kiwa tilbyder certificerede og/eller godkendte undersøgelser, miljøscreeninger og indeklimaundersøgelser, risikovurdering og vejledning. Vores laboratorier muliggør uafhængig, godkendt prøving i henhold til nyeste standarder. Vi sørger også for ledelsesværktøjer, handlingsplaner for fjernelse eller nedbrydning, tilbud og supervision eller projektstyring under rydnings- og renoveringsarbejder.

Sammen med dig sigter vi mod sunde bo- og arbejdsmiljøer der overholder miljølovgivningen.

Genvej til Kiwa Bygningsanalyse HER

  • Certificerede og akkrediterede undersøgelser
  • Uafhængig testning
  • Fjernelse og afhjælpende ekspertise
Filtre
Services (0 results)
Ingen emner fundet