Vastutuse välistus

Kiwa veebilehte arendavad ja haldavad Kiwa töötajad kogu maailmas ning nende eesmärk on levitada teavet Kiwa teenuste, üldise kvaliteedijuhtimise ning kõigi asjaomaste osapoolte kasvu ja arengut soodustavate meetmete ja algatuste kohta, mis põhinevad riikide ja Euroopa õigusaktidele ning privaatsetele juhenditele. Alati eesmärgiga tugevdada meie klientide kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Kiwa koduleht pakub ajakohast teavet sertifitseeritud ettevõtete kohta, tuhandeid dokumente ja informatiivseid linke kasutajate jaoks. Veebilehel on hallatud portaalid, uudised ning lähitulevikus pakume ka konsultatsioone ja foorumi.

Ei Kiwa NV, ega Kiwa tütarettevõte ega ükski Kiwa nimel tegutsev isik või organisatsioon ei vastuta selle veebilehe sisu õigusliku usaldusväärsuse  ja selle valesti tõlgendamise eest.

Kui Kiwa viitab kolmandate osapoolte veebilehtedele, ei võta Kiwa vastutust nende veebilehtede sisu eest. Kiwa ei suuda veebilehti pidevalt jälgida. Seepärast on  mitte-Kiwa veebilehe linkide kasutamine kasutaja omal vastutusel.