Täpsus ja usaldusväärsus: usaldusväärsed kalibreerimise ja taatlemise lahendused igale valdkonnale

 

Tänapäeva kiires ja tiheda konkurentsiga maailmas on täpsus ja usaldusväärsus esmatähtsad. Olenemata sellest, kas tegemist on tootmis-, lennundus-, tervishoiu- või mõne muu tööstusharuga on täpsetel mõõtmistel oluline roll kvaliteedi, vastavuse ja toimimise taseme tagamisel. Siin aitabki teid kas kalibreerimine või taatlemine.

Mida saab Kiwa teie heaks teha?


Mõistame täpsete mõõtmiste olulisust ja nende mõju teie ettevõttele. Seetõttu pakume kalibreerimise ja taatlemise teenuseid, mis võimaldavad teil avada oma seadmete ja kogu potentsiaal tagades järjepidevad ja usaldusväärsed tulemused. Meie ekspertmeeskond koos kvaliteetsete seadmetega pakume teile laia valikut kalibreerimise ja taatluse teenuseid, mis on kohandatud erinevate tööstusharude ainulaadsetele vajadustele. Ükskõik, kas vajate kalibreerimist  elektriliste, mehaaniliste, temperatuuri, rõhu või mõõtmete mõõtmiseks, on meil asjatundlikkus ja võimalused täpsete ja usaldusväärsete tulemuste saamiseks.

Kalibreerimise ja taatlemise eelised

Regulaarse kalibreerimise ja taatlemise programmi olemasolu pakub mitmeid eeliseid, sealhulgas:

  • Täpsuse tagamine: regulaarne kalibreerimine ja taatlemine aitab säilitada seadmete mõõtetulemuste täpsust ja töökindlust.
  • Vastavus standarditele: paljudel tööstusharudel on reguleerivate asutuste või kvaliteedistandardite poolt ette nähtud spetsiifilised kalibreerimise ja taatlemise nõuded. Regulaarne kalibreerimine ja taatlemine aitab ettevõtetel neid vastavuskohustusi täita.
  • Seadmete jõudluse optimeerimine: regulaarne kalibreerimine ja taatlemine võib tuvastada ja lahendada kõik kõrvalekalded või probleemid seadmete/toodete jõudluses, võimaldades nende funktsionaalsuse optimeerimiseks vajalikke kohandusi või parandusi.
  • Riski maandamine: täpsed mõõtmised on kvaliteedikontrolli, ohutuse ja eeskirjade järgimise seisukohalt üliolulised. Regulaarne kalibreerimine ja taatlemine vähendab vigaste toodete valmistamise või ebatäpsete mõõtmiste põhjal valede otsuste tegemise ohtu.
  • Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav taatluslabor. Taatlustegevuseks omame volitatud asutuse staatust tunnusnumbriga M26.
    Kuva
  • Teostame mõõteriistade kalibreerimist lähtudes standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetest.
    Kuva