Kommunaalteenused

Kommunaalteenuste sektor seisab silmitsi suuremahuliste üleminekutega jätkusuutlikuma vee- ja energiavarustuse meetoditele üha rohkematele tarbijatele. Turu liberaliseerimine, erastamine, taastuv energia, nutikad võrgud, tõhusus ja mastaabisääst on vaid mõned teemad ning väljakutsed. Kiwa pakub kommunaalteenuste sektoris tegutsevatele tootjatele ja teenusepakkujatele suurt teenusevalikut, eriti gaasi- ja joogiveesektoris. Oleme asjatundjad maagaasisektoris – alates gaasimõõtmistest ning biogaasi- ja vesinikuseadmetest kuni võrkude arendamiseni. Toetame teid fossiilselt energialt päikese- ja tuuleenergiale üleminekul ning vee ja energia transpordiks ja kasutamiseks mõeldud tehnoloogiliselt täiustatud materjalide, seadmete ning süsteemide kasutuselevõtmisel ja hooldamisel. Samas aitame tagada teie vastavuse kõigile asjakohastele eeskirjadele ja seadustele seoses kvaliteedi, tervishoiu, ohutuse ning keskkonnakaitsega.

  • Gaasi ja kraanivee sektori ekspert
  • Lai valik nõustamis- ja inspekteerimisteenuseid
  • Pakkume kindlust
Filtrid
Teenus
Turg
Services (9 results)
Mahutid
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Kiwa ekspert osutamas ekraanile
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid katsetamas
Elektriseadmete katsetamine

Teostame elektriseadmete üldohutustehnilisi- ja tüübikatseid.

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Langevarjurid õhus
Seinapaksusmõõtmine

Inspecta Estonia OÜ teostab seinapakuse mõõtmist.

Loe lisaks
Veetilk  maapinnal
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
EEMUA 159

Lamedapõhjalistel mahutitel võib olla pikk kasutusiga, kui neid õigesti hooldada ja regulaarselt kontrollida. Üle 50 aasta vanuste mahutite leidmine pole erand. EEMUA 159 annab juhiseid hoolduse, remondi ja ülevaatuse kohta. Kiwa kui EEMUA sertifitseeritud hindajana, võite olla kindel oma tankide heas kvaliteedis.

Loe lisaks
Kiwa töötaja hoiab käes rohelist taime
Toodete keskkonnadeklaratsioon EPD

EPD-d on III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid ja neid reguleerivad standardid EN ISO 14025 ja EN 15804. Need sisaldavad mõõdetavat keskkonnateavet Euroopa ühtlustatud teaduslikul alusel. Andmete väljatöötamisel võetakse tootest terviklik vaade, optimeerimispotentsiaalid piki materjali.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid arutamas ehitusplatsil
ISO 45001:2018 Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks