Taotlused

Seadme audit (tehniline kontroll)

Surveseadme auditi taotlus
Paikse anuma auditi taotlus
Veoanma auditi taotlus
Lifti auditi taotlus
Köistee, eskalaatori, liikurtee auditi taotlus
Masina audit taotlus
Gaasipaigaldise audit taotlus
Gaasipaigaldise kontrolli taotlus
Projekti kontrolli taotlus
Omanikuvahetusest teavitamine

ADR tüübihindamine_esmane kontroll

Transporditavate surveseadmete_tootmisjärelevalve_taotlus

Gaasiballoonide ülevaatuspunkti heakskiitmise_taotlus

ADR taotlus

Elektripaigaldiste audit

Elektripaigaldiste auditi taotlus
Elektripaigaldsite auditi taotlus ENG
Elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste taotlus

Sertifitseerimine ja vastavushindamine

Surveseadme vastavushindamise, lõpphinnangu andmise ja projekti kontrolli taotlus
Pressure equipment application (ENG)
Lifti vastavushindamise taotlus
Lifti vastavushindamise taotlus (ENG)
Gaasiseadmete vastavushindamise taotlus
Metallkonstruktsioonide EN 1090 taotlus
Ehitustoodete sertifitseerimise taotlus
Product certification application (ENG)
Proovivõtu taotlus
Sampling application ENG

ISO 3834 sertifitseerimine taotlus

NÄIDISED

Proovivõtu taotlus NÄIDIS
Toimivusdeklaratsiooni NÄIDIS_est_eng
Ehitustoodete sertifitseerimise taotlus NÄIDIS

Juhtimissüsteemi sertifitseerimine

Juhtimissüsteemide sertifitseerimise taotlus

Muu

Avatäidete ekspertarvamuse taotlus

EMÜ

EMÜ tüübihindamise taotlus(B moodul)

Katsetamine

Mittepurustava kontrolli taotlus
Mittepurustava kontrolli taotlus (ENG)
Elektriseadmete katsetamise taotlus
Elektriseadmete katsetamise taotlus (ENG)
Kaitseklappide katsetuse taotlus

Elektrilised mõõtmised

Elektripaigaldistes kontrollmõõtmiste taotlus
Erimõõtmiste taotlus
Erimõõtmiste taotlus (ENG)

Kalibreerimine/taatlemine

Kalibreerimise taotlus

Taatlemise taotlus

Uste katsetamine EN 1191 ja EN 1634-3

 Uste katsetamise EN 1191 ja EN 1634-3 taotlus

Keevitamine

Püsiliidete protseduuri kvalifitseerimise taotlus

Püsiliidete valmistaja kvalifitseerimise taotlus

Personali sertifitseerimine

Tehnika valdkond

Surveseadme kasutamise järelevaataja taotlus 
Surveseadmetööd tegeva isiku taotlus
Masina kasutamise järelevaataja taotlus
Masinatööd tegeva isiku taotlus
Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja taotlus
Gaasitööd tegeva isiku taotlus

Auditit tegev isiku taotlus

Elektrivaldkond

Elektriala personali pädevustunnistuse taotlused: esmakordne,resertifitseeriminelaiendaminetöökogemuse kirjeldus.