Autotööstus ja lennundus

Kiwa ülemaailmsele autotööstusele ja lennundussektorile pakutavad teenused hõlmavad paljusid erinevaid tegevusi. Võite usaldada meile toodete ja sõidukikomponentide katsetamise ja sertifitseerimise, et tagada vastavus paljudele erinevatele kohalikele, kaubamärgiga seotud ja rahvusvahelistele eeskirjadele ning standarditele. Komponentide hulka kuuluvad kütus, kütusesüsteemid ja mootorid, kliimaseadmed, plast-, kummi- (rehvid) ja metallosad. Katsete hulka kuuluvad kliima- ja korrosioonialased ning termilised ja elektromagnetilised vastavuskontrollid. Teeme ohutuskontrolle ja riskianalüüse ning tuvastame rikete põhjused defektide analüüsi kaudu koostöös teie tootearendusosakonnaga. Kontrollime sõidukiparke enne ja pärast tarnimist. Lisaks pakume (juhtimis)süsteemide sertifitseerimist ja võrdlusanalüüsi tööriistu automüügifirmadele ja lennunduskomponentide tarnijatele. Hindame ja arendame isiklikke oskusi ning sooritusvõimet nii autotööstuses kui ka lennunduses. Kiwaga on teie teekond turvaline.

  • Rahvusvaheliste standardite järgimine
  • Teenuste lai valik
  • Sertifitseerimine ja võrdlusuuringud
Filtrid
Teenus
Turg
Services
ADR, RID, SMGS

Transporditavad surveanumad peavad vastama transporditavate surveanumate direktiivi 2010/35/EL nõuetele.

Loe lisaks
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Keevitajate ja jootjate sertifitseerimine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17024 nõuetele vastav personali vastavushindmisasutus. Samuti omame õigust heaks kiita keevitajaid/jootjaid ja operaatoreid surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Loe lisaks
Keevituse ja jootmise protseduuride sertifitseerimine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav inspekteerimisasutus keevituse ja jootmise protseduuride kvalifitseerimiseks. Omame õigust heaks kiita protseduure surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Loe lisaks
Elektriseadmete katsetamine

Teostame elektriseadmete üldohutustehnilisi- ja tüübikatseid.

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Balloonide ülevaatuspunktide kontroll

Gaasiballoonide tehnilise kontrolli läbiviimine vastavalt ADR p.6.2 nõuetele.

Loe lisaks
Globe in green landscape
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
EEMUA 159

Lamedapõhjalistel mahutitel võib olla pikk kasutusiga, kui neid õigesti hooldada ja regulaarselt kontrollida. Üle 50 aasta vanuste mahutite leidmine pole erand. EEMUA 159 annab juhiseid hoolduse, remondi ja ülevaatuse kohta. Kiwa kui EEMUA sertifitseeritud hindajana, võite olla kindel oma tankide heas kvaliteedis.

Loe lisaks
Building area workers
ISO 45001:2018 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks