Ehitusmaterjalid

Paljude erinevate materjalide õige kasutamine on ehitusprojekti kvaliteedi puhul määrav tegur. Ehitustoodete kvaliteeti peetakse tavaliselt enesestmõistetavaks, kuid seda saab näidata ka tootesertifikaadiga. Sertifitseerimisprotsessi lihtsustamiseks saab Kiwa teha teie eest hulgaliselt erinevaid katseid ühes meie (rahvusvaheliselt akrediteeritud) tipptasemel laboratooriumis. Lisaks on ehitusmaterjalide õige paigaldus, monteerimine ja kasutamine määrava tähtsusega nõutud ehituskvaliteedi saavutamisel, mille tagab protsessi sertifikaat.

Kiwal on tohutud kogemused seoses ehitusmaterjalide kvaliteedi ja nende kasutamise sõltumatu kontrollimisega, mis hõlmab puidust, betoonist, terasest, klaasist, plastist, asfaldist ja keraamilisi tooteid ning fassaadikatte-, soojustus- ja katusematerjale. Ühtlasi oleme me määratud teavitatud asutus paljude ehitustoodete puhul ning saame teid aidata üha keerulisemaks muutuvate kohalike ja Euroopa ehituseeskirjade (sh CE-märgistuse) õige tõlgendamisega.

  • Kvaliteedi näitaja
  • Rahvusvaheliselt akrediteeritud
  • Tipptasemel laborid
Filtrid
Teenus
Turg
Services (24 results)
Kiwa ekspert masinaruumis teostamas inspekteerimist
Tehnika ja elektriala isikute sertifitseerimine

Inspecta Estonia OÜ kui isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17024 esitatud isikute sertifitseerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Loe lisaks
Kiwa töötaja kiivriga vaatamas aknast välja
Liftide vastavushindamine

Uued kauba- ja reisijate liftid peavad vastama lifti direktiivi 2014/33/EL (vana direktiiv 95/16/EÜ) nõuetele. Seda tõendab liftile paigaldatud CE märgis ja paigaldaja poolt väljastatud vastavusdeklaratsioon.

Loe lisaks
Uks katsestendis teostamas käigukatset
Ukse käigukatse EN 1191

Ukse käigukatse EN 1191

Loe lisaks
Keevitamas
Kvaliteedijärelevalve teostamine

Kiwa eksperdid tegutsevad partneritena kõigis kvaliteedi tagamise ja kontrolliga seotud ülesannetes alates projekti esialgsest kavandamisetapist kuni elluviimiseni, tagades, et projekt saavutab oma kvalitatiivsedeesmärgid.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid naine ja mees hoiavad kiivreid  käes ehitusplatsil
Gaasipaigaldise audit

Gaasipaigaldise auditi on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Mahutid
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Kiwa ekspert osutamas ekraanile
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Keevitaja keevitab
Keevitajate, jootjate ja operaatorite sertifitseerimine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17024 nõuetele vastav isikute vastavushindmisasutus. Samuti omame õigust heaks kiita keevitajaid/jootjaid ja operaatoreid surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Loe lisaks
Keevitaja keevitab
Püsiliidete protseduuride kvalifitseerimine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav inspekteerimisasutus keevituse ja jootmise protseduuride kvalifitseerimiseks. Omame õigust heaks kiita protseduure surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Loe lisaks
Õnnelik töötaja
Ukse suitsupidavuskatse EN 1634-3

Suitsupidavuse katse Sa ja S200

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Metallkonstruktsioonidega ehitusplats päikese loojangul
Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide sertifitseerimine

Kiwaga EN 1090-1 sertifikaat: näidake oma vastavust EL-i eeskirjadele, tõstke esile oma komponentide kvaliteeti ja valmistuge CE-märgisega pääsema Euroopa turule.

Loe lisaks
Kiwa ekspert hoiab kiivrit ehitusel
Ehitustoodete sertifitseerimine

Teostame ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamist ja tootmisohje kontrolli akrediteeritud ja teavitatud valdkonnas.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid naine ja mees  vaatavad surveseadmete dokumente tehases
Surveseadmete vastavushindamine

Surveseadmed peavad olema Euroopa Liidus läbinud vastavushindamise ja tähistatud CE märgistusega.

Loe lisaks
Veetilk  maapinnal
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
Rohelise taime pungad
Koostage arendusega ReTHiNKiga oma elutsükli hinnang ja EPD

ReTHiNKiga saate iseseisvalt luua oma toodetele elutsükli hinnanguid ja EPD-sid. Olelustsükli hindamine (LCA) annab teavet teie toote keskkonnamõjude (nt globaalse soojenemise potentsiaal, eutrofeerumispotentsiaal või ressursitarbimine) kohta kogu selle olelustsükli jooksul.

Loe lisaks
Elektripaigaldiste kontrolli teostamas
Elektripaigaldiste audit sh eramud ja korterelamud

Elektripaigaldise audit on menetlus, mille käigus hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Kiwa töötaja hoiab käes rohelist taime
Toodete keskkonnadeklaratsioon EPD

EPD-d on III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid ja neid reguleerivad standardid EN ISO 14025 ja EN 15804. Need sisaldavad mõõdetavat keskkonnateavet Euroopa ühtlustatud teaduslikul alusel. Andmete väljatöötamisel võetakse tootest terviklik vaade, optimeerimispotentsiaalid piki materjali.

Loe lisaks
Kaitseklapid
Kaitseklappide katsetamine

Pakume võimalust katsetada kaitseklappe, et määrata nende avanemisrõhku ning tihedust

Loe lisaks
Kiwa eksperdid naine ja mees vaatamas graafikut
Gaasiseadmete vastavushindamine

Gaasiseadmete vastavushindamist teostatakse määruse 2016/426 kohaselt.

Loe lisaks
Kiwa ekpert kontrollib uksi
Ekspertarvamus avatäidetele

Kiwa Inspecta annab ekspertarvamuse tuletõkkeavatäidetele, mis erinevad sertifitseeritud tootest

Loe lisaks
Kiwa eksperdid arutamas ehitusplatsil
ISO 45001:2018 Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks
Gaasipliit töötab
Gaasiseadmete kontroll

Gaasiseadmeid peab regulaarselt kontrollima ja hooldama

Loe lisaks
Kiwa eksperdid kontrollivad torul keevisõmbluseid
Metallide keemilise koostise määramine (PMI)

PMI (Positivne Material Identification) seadet kasutatakse enamasti metallide täpse koostise tuvastamiseks (nt puudub materjalide sertifikaat) ja kvaliteedi (nt kas on kasutatud õiget materjali) kontrollimiseks.

Loe lisaks