Kiwa Saksamaa ostis ära ettevõtte MPA Dresden GmbH.

MPA Dresden GmbH on akrediteeritud katselabor kui ka sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutus vastavalt standarditele DIN EN ISO/IEC 17025 (D-PL17819-01-00), DIN EN ISO/IEC 17065 (D-ZE-17819-01-00) ja DIN EN ISO/IEC 17020 (D-IS-17819-01-00). Eksperdid katsetavad näiteks tulekustuteid ja tulekustutusvahendeid, kaableid, turvakappe ning tooteid ristluslaevadele ja raudteesõidukitele.

Samuti teevad nad avatäidetele tulekatseid.