Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Auditi teostamisel tegutseme vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 toodud A-tüüpi inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Auditi toiminguid teostab tehnikavaldkonnas seadmekontrolliosakond ja elektrivaldkonnas elektriosakond.