Vali turusektor

Pakume katsetamise-, inspekteerimis- ja sertifitseerimisteenuseid praktiliselt kõikides maailma turgudes. Siin pakutav segmentatsioon ei pruugi (täielikult) sisaldada teie enda turgu. Kutsume teid otsima toodet või teenust, mis vajab lisainformatsiooni saamiseks või meie küsimustele kohandatud vastuse saamiseks.

 • Autotööstus ja lennundus

  Kiwa ülemaailmsele autotööstusele ja lennundussektorile pakutavad teenused hõlmavad paljusid erinevaid tegevusi.

  Loe rohkem
 • Ehitus ja infrastruktuur

  Pidevad investeeringud elamutesse, kontoritesse, raudteedesse, lennufirmadesse ja teedevõrku mõjutavad teie ettevõtte äritegevust.

  Loe rohkem
 • Ehitusmaterjalid

  Paljude erinevate materjalide õige kasutamine on ehitusprojekti kvaliteedi puhul määrav tegur.

  Loe rohkem
 • Energia- ja elektritootmine

  Soojusenergia ja elektritootmisega kaasneb palju väljakutseid ja võimalikke ohte.

  Loe rohkem
 • Haridus

  Hariduse kvaliteet ei olene üksnes õpetaja erialasest kvalifikatsioonist ja uurimistööst – kvaliteeditagamine on haridussektori igapäevatöös väga oluline aspekt.

  Loe rohkem
 • Jaemüük

  Jaemüük hõlmab hea kvaliteediga toodete ja teenuste pakkumist ning müümist klientidele tarnijate ahela kaudu.

  Loe rohkem
 • Juhtimissüsteemid

  Te soovite olla edukas oma turul ja vastata klientide pidevalt muutuvatele nõudmistele.

  Loe rohkem
 • Kaevandamine

  Kaevandamistegevused, nt mineraalide ja fossiilkütuste puhul, nõuavad täielikku kontrolli seadmete üle keerulises ja potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas.

  Loe rohkem
 • Kinnisvarateenused

  Hoone (elamu, kontor, hotell, ajalooline hoone või tehas) peab säilitama tervislikku ja ohutut elu- ja töökeskkonda palju aastakümneid.

  Loe rohkem
 • Kommunaalteenused

  Kommunaalteenuste sektor seisab silmitsi suuremahuliste üleminekutega jätkusuutlikuma vee- ja energiavarustuse meetoditele üha rohkematele tarbijatele.

  Loe rohkem
 • Meditsiin ja farmaatsia

  Arstiabi, meditsiiniseadmete ja ravimite puhul on ohutus ning tervishoid elulise tähtsusega.

  Loe rohkem
 • Ohtlikud materjalid

  Ohtlike materjalide ja ainete olemasolu, nagu Legionella bakterid, (mikro)bioloogilised mõjurid (nt hallitus ja seened).

  Loe rohkem
 • Protsessitööstus

  Protsessitööstus on esindatud väga paljudes turusektorites alates graafikast ja mööblist kuni tööriistade valmistamise ja jäätmete ringlussevõtuni.

  Loe rohkem
 • Põllumajandus, sööt, toit

  Ülemaailmsed sertifitseerimise, tõendamise ja kontrolli teenused tagavad, et teie kliendid saavad kvaliteetseid tooteid, mis on ohutud ja jälgitavad kuni talust taldrikule.

  Loe rohkem
 • Tarbekaubad

  Teie klient ehk tarbija nõuab aina rohkem tõestust teie toodetavate kaupade kvaliteedi, ohutuse, tervislikkuse ja vastupidavuse kohta.

  Loe rohkem
 • Tootmistööstus

  Tootmistööstuses tegutseva ettevõtjana seisate silmitsi sidusrühmade ja klientide rangete nõudmistega ning aina enam globaliseeruva turuga.

  Loe rohkem
 • Transport ja liikuvus

  Transpordi ja liikuvuse valdkonnas eeldab klientide liikuvuse tagamine teedel.

  Loe rohkem
 • Tulekaitse, ohutus ja turvalisus

  Riskide minimeerimise ja juhtimise osakaal on suurenemas nii teie äritegevuses, koostöös teistega kui ka kodus.

  Loe rohkem
 • Turism ja vaba aeg

  Rokk-kontserdid, jäähokimängud, hotellid ja konverentsihooned – pole tähtis, mis turismi-, spordi- ja/või vabaajategevustega tegelete.

  Loe rohkem
 • Vesi

  Ühiskond sõltub puhtast, ohutust ja tervislikust (joogi)veest. Kiwa pakub veesektorile rohkelt erinevaid teenuseid.

  Loe rohkem
 • Õli, gaas ja kemikaalid

  (Petro)keemiatööstus on keeruline ja suuri investeeringuid nõudev.

  Loe rohkem