Tulekaitse, ohutus ja turvalisus

Riskide minimeerimise ja juhtimise osakaal on suurenemas nii teie äritegevuses, koostöös teistega kui ka kodus. Kiwa pakub teile laia toodete ja teenuste valikut tulekaitse, ohutuse ja turvalisuse valdkonnas. Need hõlmavad komponentide ja süsteemide katsetamise ning (toodete) sertifitseerimise teenuseid, mis on suunatud kohalikele, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistele turgudele. Saame aidata teid näiteks sissetungija tuvastamise, andmeturbe juhtimise, järelevalvesüsteemide, sotsiaalse turvalisuse, juurdepääsukontrolli, tuleohutussüsteemide ja -protseduuride, häire- ja avariiolukorra ohjamise süsteemide ning protseduuride, sõiduki turvalisuse, koduse automaatika komponentide ja plahvatusohutusega seoses. Meie ulatuslik teenusevalik sisaldab ka riskianalüüse ja riskijuhtimisprogramme. Seeläbi aitame teil muuta riskid nähtavaks ja hallatavaks, et tagada teie, teie lähedaste ning teie asjade ohutus ja turvalisus.

  • Aitame minimeerida ja hallata riske
  • Lai valik erinevaid turge
  • Rahvusvahelised teadmised ja teenused
Filtrid
Teenus
Turg
Services (14 results)
Uks katsestendis teostamas käigukatset
Ukse käigukatse EN 1191

Ukse käigukatse EN 1191

Loe lisaks
Kiwa ekspert osutamas ekraanile
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid naine ja mees hoiavad kiivreid  käes ehitusplatsil
Gaasipaigaldise audit

Gaasipaigaldise auditi on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Mahutid
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Keevitamine
ISO 3834 sertifitseerimine

Keevitamine kui „eriprotsess“ avaldab olulist mõju tootmiskuludele ja toote kvaliteedile ning seetõttu on oluline tagada, et need protsessid viiakse läbi kõige tõhusamal viisil ning asjakohast kontrolli teostatakse kõigi vastavate toodete üle.

Loe lisaks
Õnnelik töötaja
Ukse suitsupidavuskatse EN 1634-3

Suitsupidavuse katse Sa ja S200

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Veetilk  maapinnal
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
Kiwa töötaja hoiab käes rohelist taime
Toodete keskkonnadeklaratsioon EPD

EPD-d on III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid ja neid reguleerivad standardid EN ISO 14025 ja EN 15804. Need sisaldavad mõõdetavat keskkonnateavet Euroopa ühtlustatud teaduslikul alusel. Andmete väljatöötamisel võetakse tootest terviklik vaade, optimeerimispotentsiaalid piki materjali.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid arutamas ehitusplatsil
ISO 45001:2018 Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks
Piksekaitse audit

Piksekaitsele esitatavad nõuded tulenevad standarditest ja muudest normdokumentidest

Loe lisaks
Masina audit

Masina audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik hindab ja tõendab kirjalikult registreeritava masina tehnilist korrasolekut ja vastavust seadme ohutuse seaduse ja sellele kohalduvatele nõuetele.

Loe lisaks
Gaasipliit töötab
Gaasiseadmete kontroll

Gaasiseadmeid peab regulaarselt kontrollima ja hooldama

Loe lisaks
Mõõtevahend
Kalibreerimine

Teostame mõõteriistade kalibreerimist lähtudes standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetest.

Loe lisaks