Ohtlikud materjalid

Ohtlike materjalide ja ainete olemasolu, nagu Legionella bakterid, (mikro)bioloogilised mõjurid (nt hallitus ja seened), potentsiaalselt ohtlikud gaasid, asbest, keraamilised kiud ja raskmetallid võivad inimeste tervist ja keskkonda ohustada. Potentsiaalselt ohtlikud ained võivad esineda hoonetes, tööstuslikes objektides ja varades, anumates, sõidukites ning isegi mänguasjades või erituda nendest. Kiwa pakub sertifitseeritud ja/või akrediteeritud uuringuid, järelevalve- ja hindamisprogramme, riskianalüüse ning nõustamist. Meie laborid pakuvad sõltumatut akrediteeritud katsetamist vastavalt uusimatele standarditele. Lisaks tegeleme haldusplaanide ja -poliitikate, kõrvaldamise või lammutamise tegevuskavade, pakkumiste käsitlusalade ja järelevalve või projektijuhtimisega kõrvaldamis- ja parandustöödel. Teeme üheskoos teiega tööd tervislike elu- ja töökeskkondade nimel ilma ohutusalaste vastavusprobleemideta.

  • Sertifitseeritud ja akrediteeritud uuringud
  • Sõltumatu katsetamine
  • Eemaldamise ja parandamise ekspertiis
Filtrid
Teenus
Turg
Services
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Keevituse ja jootmise protseduuride sertifitseerimine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav inspekteerimisasutus keevituse ja jootmise protseduuride kvalifitseerimiseks. Omame õigust heaks kiita protseduure surveseadmete direktiivile 2014/68/EL vastavate toodete valmistamiseks.

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Globe in green landscape
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
EEMUA 159

Lamedapõhjalistel mahutitel võib olla pikk kasutusiga, kui neid õigesti hooldada ja regulaarselt kontrollida. Üle 50 aasta vanuste mahutite leidmine pole erand. EEMUA 159 annab juhiseid hoolduse, remondi ja ülevaatuse kohta. Kiwa kui EEMUA sertifitseeritud hindajana, võite olla kindel oma tankide heas kvaliteedis.

Loe lisaks
Building area workers
ISO 45001:2018 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks